9 Matching Annotations
 1. Apr 2021
 2. Feb 2021
 3. Aug 2016
  1. lisäominaisuus

   Ominaisuutta ei ole asetettu vakiona Mobie Zine -järjestelmään. Jos ominaisuudella on käyttöä organisaatiossasi, niin ota yhteyttä Mobie -tukipalveluun.

  1. ku­van ra­jaus

   Artikkelikuva rajataan aina sekä pysty-, että vaakasuunnassa keskeltä alkaen. Tarkista että näkyvästä artikkelikuvasta ei leikkaudu pois mitää tärkeää ja korjaa tarvittaessa alkuperäisen kuvan rajausta.

  2. pää­kir­joi­tus, ar­tik­ke­li tai kuva-ar­tik­ke­li

   "Artikkeli" on yleisin artikkelityyppi. "Pääkirjoitus" on aina kaksipalstainen ja siinä on yksi pystykuva oikeassa reunassa. Älä sisää siihen muita kuvia! "Kuva-artikkeliin" voit lisätä kokosivun kuvia, joiden koko vastaa etusivun kuvaa 1062 x 1495 px. Voit lisätä kuva-artikkeliin niin monta kuvaa peräkkäin kuin haluat. Jokainen kuva näkyy omana sivunaan.

  1. Tal­len­na

   Kun olet tallentanut julkaisun valitse sivun ylälaidan valikosta "Näytä", nähdäksesi luomasi julkaisun. Julkaisu avautuu uuteen selaimen välilehteen, jolloin voit tehdä helposti muutoksia julkaisuun, tai sen asetuksiin siitymällä muokkaustilan ja näyttötilan välillä.

  2. Tee­ma

   Voit tehdä uusia julkaisuteemoja valitsemalla vasemmasta valikosta "Zine" ja "Teemat".

  3. Jul­kai­su­aika

   Julkaisuaika määrittää sen, milloin ao. julkaisu on kaikkien nähtävissä. Voit siis linkittää julkaisun esim. www-sivuillesi jo ennen virallista julkaisua, mutta käyttäjät näkevät sen vasta määrittämänäsi hetkenä. Huomaa että jos olet määrittänyt julkaisuajan, et näe julkaisua itsekkään ennen kuin olet kirjautunut järjestelmään.

  4. X Oy:n asi­a­kas­jul­kai­su

   Huom! Älä tee liian pitkiä otsikkotekstejä, sillä ne eivät välttämättä näy hyvin pienillä mobiililaitteilla. Vältä otsikoissa myös hyvin pitkiä sanoja. Älä myöskään käytä otsikoissa tai väliotsikoissa koskaan versaalitekstiä.