10 Matching Annotations
 1. Oct 2023
  1. 05:35 consciously pulling out darkness/fear/terror gives more control over it (before doing so, however, you need to be conscious and aware), surrendering to it (not fighting it)

   • see zk on bringing out darkness to shine light unto it (4 section)
 2. Sep 2023
  1. 07:00 ego as real personality, has a more complete knowledge

   Jung seems to have a diff concept of ego than, for example, Eckhart Tolle

  1. purpose as not my purpose, what does the greater purpose want (power of now written through Eckhart) "what does god/life want from me, rather than what do I want from life" (finding place in the whole)

 3. Aug 2023
 4. Jul 2023
  1. Auto pilot questions for silencing thoughts - are my thoughts useful? - how do they behave?

   This kind of speaks to having awareness, and the ability to neutralise thoughts, using self-inquiry (not destroying thoughts, as Eckhardt Tolle does seem to suggest)

 5. Jul 2020
  1. Dessa ingångar eller portar, som han kallar dem, kan alla användas för att ta oss tillbaka till nuet, där inga problem finns. Det är bara i nuet som vi hittar glädjen och kan omfamna vårt sanna jag.

   Här verkar han utgå från att det faktiskt finns minst fyra "portar" vilket stämmer överens med Carl Jungs teori att den MINST utvecklade funktionen hos en individ är "porten till det undermedvetna" varigenom all mänsklig transformation sker.

   Man går helt enkelt in genom sitt MINST utvecklade personlighetsdrag och kan då nå sitt meditativa jag som ligger under och bakom alla personlighetsdrag. De olika personlighetsdragen är tänkande (eld), kännande (vatten), kroppsliga intryck (jord) respektive intuition (luft).

   Det är i sin tur samma sak som indiankulturernas medicinhjuls fyra väderstreck med människan i mitten.