1 Matching Annotations
  1. Mar 2023
    1. Zo wordt erop gewezen dat wij een zeer beperkt werkgeheugen hebben, het belang van aandacht, en dat “multitasking” (eigenlijk schakelen tussen taken) door leerlingen interfereert met aandachtig luisteren en het functioneren van het werkgeheugen. Andere uitkomsten zijn dat ook kinderen die zelf niet bezig zijn met mobieltje of laptop last hebben van klasgenoten die dat wel doen (trekt de aandacht). Een verschijnsel dat vergelijkbaar is met gedwongen meeroken.