1 Matching Annotations
  1. Jul 2020
    1. Dessa ingångar eller portar, som han kallar dem, kan alla användas för att ta oss tillbaka till nuet, där inga problem finns.

      Men här skriver de att han pekar på FLERA portar. Kanske utgår Eckhart Tolle från Jungs funktioner och säger att det finns fyra - tänkande, kännande, intuition och sinnesintryck. Bakom/under dessa finns den fullt ut levande människan som gör att vi upplever glädjen och kan omfamna vårt sanna jag.

      Exakt samma fyra mänskliga medvetande-funktioner som återfinns i indiankulturernas medicinhjul som de fyra väderstrecken och i den antika elementlärans vatten (känsla), eld (tänkande), luft (intuition) och jord (sinnesintryck)