5 Matching Annotations
 1. Dec 2022
  1. nterne acceptatie bewerkstelligenMiddels de imbedding van mensenrechten in onze organisatie en interne trainingssessies,zorgen we ervoor dat alle betrokkenen in onze organisatie goed begrijpen wat een leefbaar loonof inkomen inhoud, en wat de urgentie is

   Vergroot begrijpelijkheid van leefbaar loon en de urgentie ervan bij alle betrokkenen

  2. Al in 2006 heeft Lidl zich met haar Code of Conduct uitgesproken voor eerlijke lonen en zetzich sindsdien in voor betere lonen, bijvoorbeeld door te kiezen voor Fairtrade gecertificeerdeproducten.

   sinds 2006 Code of Conduct voor eerlijke lonen

  3. Om eventuele negatieve effecten aan te kunnen pakken en de naleving vanmensenrechten binnen onze toeleveringsketen te garanderen, is het belangrijk dat allepartijen betrokken zijn. Daarom willen we bij alle relevante medewerkers en zakelijkepartners bewustzijn creëren voor de door ons gedefinieerde hoge prioriteit thema’s. Deduurzaamheidsafdeling traint de inkopers op de door ons gedefinieerde hoge prioriteitthema‘s. Dit is een onderdeel van de jaarlijkse evaluatiecyclus van het assortiment enhiermee borgen we dat onze inkopers bewust zijn voor bestaande en potentiële riscio‘s opmilieu en mensenrechtenschendingen, en dat tevens alle duurzaamheidsdoelstellingenworden nageleefd.

   Lidl traint relevante medewerkers en zakelijke partners om bewustwording te creëren voor hoge prioriteit thema's van mensenrechten.

  4. Bij de aanpak van risico’s in onze toeleveringsketen op het gebied vanmensenrechten en milieu richten wij ons in de eerste plaats op de productie van onzeeigenmerken. Deze zijn niet alleen verantwoordelijk voor het grootste deel van onzeomzet. Wij zijn ook rechtstreeks voor onze eigenmerk producten verantwoordelijk. Ookbij de inkoop van merk producten verwachten we dat er rekening wordt gehouden met deimpact van het productieproces op mens en milieu.

   Lidl richt zich op de eerste plaats op risico's van mensenrechten en milieu van de productie van eigenmerken

  5. we werken er continu aan om de kennis van onze inkopers op het gebiedvan sociale en ecologische kwesties te verbeteren. Via trainingen gericht op dezedoelgroep en gespecificeerd per productgroep, vergroten we de kennis van onzeinkopers en versterken we de centrale rol van duurzaamheid bij Lidl.

   Trainingen voor inkopers op het gebied van sociale- en ecologische kwesties