13 Matching Annotations
 1. Mar 2023
  1. Ytterhögern har genom Sverigedemokraterna reellt politiskt inflytande medan de mer radikala grupperna, som den här rapporten berör, hoppas kunna rida på vågen av ett hårdnat samtalsklimat där deras idéer inte uppfattas som lika extrema som tidigare.
  2. För första gången i efterkrigstid har den rasideologiska miljön en realistisk chans att påverka det politiska och det offentliga samtalet. Genom att pressa på Sverigedemokraterna – som i sin tur behöver positionera sig som det mest radikala alternativet i exempelvis migrationsfrågor – så kan den politiska spelplanen öppnas för extremhögerns idéer och policy. Det ingjuter hopp och självförtroende i en rörelse som annars haft svårt att mobilisera sina anhängare.
  3. Avståndet mellan den rasideologiska miljön och SD minskar.

   'The divide between the race–ideological environment and the Sweden Democrats is narrowing.'

  4. När den par-lamentariska vägen är stängd för extremhögern återstår att fort-sätta opinionsbilda och försöka påverka Sverigedemokraterna.
 2. Oct 2022
  1. utvisning på grund av bristande vandel

   Enligt SAOB betyder "vandel":

   sätt att leva sitt liv ur moralisk syn­vinkel

   Med andra ord: du skall kunna utvisas på grund av hur du lever ditt liv ur moralisk synvinkel.

   Detta är alltså vad Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna står för år 2022.

  2. kriminalisering av deltagande i kriminella gäng

   Undrar om ekonomisk brottslighet menas. Den utgör minst 100 miljarder kronor per år, alltså minst 1,8% av sveriges BNP, medan flyktingimmigration kostar cirka 1,0% av sveriges BNP; observera att flyktingimmigration bidrar till sveriges BNP, vilket ekonomisk brottslighet aldrig gör.

  3. Företagsbeskattningen ska vara konkurrenskraftig

   "Konkurrenskraftig" brukar vara högerspråk för att vidare ge företag fördelar medan fattiga individer försvagas.

   Sverige har under de senaste 25 åren urholkats till förmån för rika, och detta underlättar saken. Från min egna bloggpost som citerar ekonomijournalisten Andreas Cervenkas bok "Girig-Sverige":

   Sweden has undergone extreme change in the last 25 years. Where I guess most people around the world believe Sweden to be a socialist haven, check out this list of changes:

   • 1997: wealth tax was abolished for owners of more than 25% of stock in public companies. This occurred after pressure from, among others, Stefan Persson (owner of H&M; he's now the wealthiest person in Sweden)
   • 2003: owners with more than 10% of stocks in a company wouldn't have to pay taxes on dividends and sales
   • 2004: the inheritance tax was abolished
   • 2004: the tax on gifts was abolished
   • 2006: the tax on dividends for sole traders were, in some cases, lowered from 30% to 20%
   • 2007: the wealth tax was abolished
   • 2008: the property tax (in per cent) was abolished and replaced with a set cost that in 2021 was 8,524 crowns (about 850 euros)
   • 2008-2012: the company tax was lowered from 28% to 22%, and somewhat later, once again lowered, this time to 20.6%
   • 2012: investment savings accounts (ISK) was introduced. Profits and pay-outs are tax-free and taxes are replaced by a lump sum.
  4. Arbetslinjen kommer att stärkas genom en stor bidragsreform med bl.a. bidragstak och aktivitetskrav för den som lever på försörjningsstöd.

   Ingen kan förstå detta.

   "Arbetslinjen" är troligtvis alla arbetare i Sverige.

   Om det stämmer kan en skriva om meningen såhär:

   "De individer som i dag tar emot statliga bidrag kommer att mötas av sänkta maximala bidrag. Dessa bidrag kommer att sättas hårt och inte kunna förändras. För att få bidrag måste individer aktiveras enligt våra krav."

  1. Men förutom elektrifieringen nämns inget om transporter som står för en stor del av Sveriges nationella utsläpp, cirka en tredjedel. Det brukar lyftas fram som ett nyckelområde när klimatmål ska nås. – Jag är väldigt förvånad att transporter inte får ett enda ord i avtalet och närmast bestört över att det inte är ett av de sju prioriterade områden som lyftes fram, säger Mattias Goldmann, klimatexpert och en av grundarna till 2030-sekretariatet.
  1. Vilka förväntningar kan vi då ha på mer straff? Forskning från Sverige, Norden och andra länder visar entydigt att längre straff inte har en avskräckande effekt. Det betraktas som ett kriminologiskt grundfaktum. Behandling kan i bästa fall ge små positiva effekter i form av minskat återfall för mindre grupper men påverkar inte brottsnivån. Enskilda gärningspersoner kan oskadliggöras genom långa frihetsstraff, men inkapacitering bestämmer inte våldsnivån i samhället. Brottsligheten avgörs helt enkelt inte av variationer i straff. I Sverige har brottsligheten historiskt bestämts av förhållanden som befolkningsutveckling, svält och varubrist, migration, alkoholpolitik, tillgång på konsumtionsvaror och arbetsmarknad.

   Detta motbevisar Moderaternas pressmeddelande från 2022-10-14, där de beskriver att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna kommer att framtvinga "dubbla straff för gängkriminella", vilket är antiintellektuellt och antivetenskapligt.

 3. Sep 2022
  1. Sverigedemokraterna

   Number of parliamentary candidates that are connected to criminal biker gangs. This is only for the parliamentary election in 2022.

   Sverigedemokraterna make up 59% of the list; see the table on page 16 of this report.

  2. De politiska partierna

   Number of parliamentary candidates that were connected to criminal biker gangs in the last five elections.

   Sverigedemokraterna make up 58% of the list.

 4. Aug 2022
  1. 2014 stod de så pass nära att Ulf Hansen var en av gästerna på en privat maskeradfest hemma hos Jimmie Åkesson och Louise Erixon. Alltså bara ett drygt år efter att Hansen visat sitt stöd för Hells Angels. Efter det kom Ulf Hansen allt närmare partiet. Hans bakgrund verkade inte vara ett problem. Inte heller den rasism han spred på nätet.  I mars 2015 postade Ulf Hansen ett inlägg med en länk till vit makt-filmen The End Game – Full White Genocide documentary. Konspirationsteorin om att det pågår ett folkmord på vita är central i vit makt-miljön och populariserades av den amerikanska terroristen David Lane. I anslutning till klippet som Ulf Hansen spred länkades till flera rasideologiska och antisemitiska sajter.