15 Matching Annotations
 1. Nov 2022
 2. Oct 2022
  1. anonyma vittnen
  2. visitationszoner
  3. dubbla straff för gängkriminella

   All vetenskap pekar på faktum, nämligen högre straff inte sänker brottslighet. Läs Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi, som 2022-09-05 skrev "Straff har blivit målet istället för medlet".

   Från artikeln:

   Vilka förväntningar kan vi då ha på mer straff? Forskning från Sverige, Norden och andra länder visar entydigt att längre straff inte har en avskräckande effekt. Det betraktas som ett kriminologiskt grundfaktum. Behandling kan i bästa fall ge små positiva effekter i form av minskat återfall för mindre grupper men påverkar inte brottsnivån. Enskilda gärningspersoner kan oskadliggöras genom långa frihetsstraff, men inkapacitering bestämmer inte våldsnivån i samhället. Brottsligheten avgörs helt enkelt inte av variationer i straff. I Sverige har brottsligheten historiskt bestämts av förhållanden som befolkningsutveckling, svält och varubrist, migration, alkoholpolitik, tillgång på konsumtionsvaror och arbetsmarknad.

  1. Manne Gerell, docent i kriminologi vid Malmö universitet, forskar bland annat kring gängvåld och utsatta områden och även kring polisens brottsförebyggande arbete.– Visitationszoner har införts i till exempel Danmark och England, men forskningen kring det visar att de inte gett någon större effekt på gängbrottsligheten. Inte heller har nämnvärt fler beslag av vapen och droger gjorts jämfört med tidigare, säger han.
  2. Stop-and-search zones in Sweden mane no difference and cause innocent people to feel harassed.

  1. Vilka förväntningar kan vi då ha på mer straff? Forskning från Sverige, Norden och andra länder visar entydigt att längre straff inte har en avskräckande effekt. Det betraktas som ett kriminologiskt grundfaktum. Behandling kan i bästa fall ge små positiva effekter i form av minskat återfall för mindre grupper men påverkar inte brottsnivån. Enskilda gärningspersoner kan oskadliggöras genom långa frihetsstraff, men inkapacitering bestämmer inte våldsnivån i samhället. Brottsligheten avgörs helt enkelt inte av variationer i straff. I Sverige har brottsligheten historiskt bestämts av förhållanden som befolkningsutveckling, svält och varubrist, migration, alkoholpolitik, tillgång på konsumtionsvaror och arbetsmarknad.

   Detta motbevisar Moderaternas pressmeddelande från 2022-10-14, där de beskriver att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna kommer att framtvinga "dubbla straff för gängkriminella", vilket är antiintellektuellt och antivetenskapligt.

 3. Jun 2021
 4. Feb 2021
 5. Sep 2020
  1. thebest estimate of the impact of additional incarceration on crime in the United States today is zero. And, while that estimate is not certain, there is as much reason overall to believe that incarceration increasescrime as decreases it
 6. Jul 2020
 7. May 2020
 8. Jul 2019
  1. A new study published this year in the American Psychologist finds that this well-established bystander effect may largely be a myth. The study uses footage of more than 200 incidents from surveillance cameras in Amsterdam; Cape Town; and Lancaster, England.

   The study suggests that people are willing to self-police to protect their communities and others.

  2. It’s one of the most enduring urban myths of all: If you get in trouble, don’t count on anyone nearby to help. Research dating back to the late 1960s documents how the great majority of people who witness crimes or violent behavior refuse to intervene.