9 Matching Annotations
 1. Jun 2023
  1. a) Giá hàng hoá cần mua của ít nhất 3 đơn vị cung cấp hàng hóa khác nhau trên địa bàn để làm căn cứ xác định giá gói thầu; trong trường hợp không đủ 03 đơn vị trên địa bàn có thể tham khảo trên địa bàn khác đảm bảo đủ 03 báo giá;

   Câu hỏi: Theo quy định của TT số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn lập dự toán thì đối với các loại vật tư, vật liệu không có trong CBG, đơn vị tư vấn có trách nhiệm thu thập báo giá của NCC, NSX phổ biến trên thị trường. Vậy cho hỏi: + Phải lấy tối thiểu bao nhiêu báo giá? Báo giá do các đơn vị khác nhau cấp cho 1 sản phẩm của 1 nhà sản xuất hay các sản phẩm tương tự nhau (nhà sản xuất khác nhau) đều được? + Có quy định nào bắt buộc phải lấy giá thấp nhất trong các báo giá không (trừ sản phẩm nhập khẩu);

   Trả lời: - Xác định chi phí vật liệu để xác định đơn giá xây dựng chi tiết phục vụ lập dự toán quy định tại mục 1.2.1 Phụ lục IV của Thông tư 11/2021/TT-BXD. NĐ, TT về quản lý chi phí của BXD không quy định lấy tối thiểu bao nhiêu báo giá. Mục tiêu là để lấy đúng mặt bằng giá thị trường, khách quan, chống thất thoát, tham nhũng. Cứ lấy báo giá như nào phản ánh thực tế khách quan của thị trường là được. Tương tự như bạn khảo giá thị trường khi đi mua cái điện thoại, cái ti vi, xe máy, ô tô… - Điểm a khoản 2 Điều 11 của Thông tư 58/2016/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 68/2022/TT-BTC) có quy định về lấy 3 báo giá. Mọi người thường tham khảo, vận dụng từ đây - để cố gắng chứng minh cho việc lấy thông tin lập - thẩm - duyệt chi phí là khách quan.

 2. Jan 2022
 3. Aug 2016
  1. GPU and CUDA

   Rất gần deep learning - học sâu từ dữ liệu lớn giống người học giỏi nhờ có nhiều sách, đi học thêm v.v.

 4. Jul 2016
  1. DỮ LIỆU

   học từ nó: science hay learning from data

  2. - TS. Phan Xuân Hiếu

   được thầy miễn học phí!