71 Matching Annotations
 1. Jan 2023
  1. A database refactoring is a small change to your database schema (the table structures, data itself, stored procedures, and triggers) which improves its design without changing its semantics.

   Also note, that "stored procedures" are mentioned too!

  1. Migrating the data

   The data migration is either (A) change of data structure with just a little or none change of meaning (B) change of data perceivable from application of user perspective.

   In case of (A) change in data structure only, we can still call this a refactoring.

   If the changed data of the DB is (B) configuration or actual user data change, then also application behaviour changes.

  2. Changing the database access code

   This is change to application source code

  3. none of the database changes, on their own, change the overall behavior of the software

   When using stored procedures this is not true. Also when changing data in the DB.

 2. Nov 2021
 3. Feb 2021
  1. We have had projects with hundreds of retail stores having their own database, all of which need to upgraded together

   need to be upgraded together

  2. look at design as an on-going process that is interleaved with construction, testing, and even delivery

   This is the contrast between planned and evolutionary design

 4. Jan 2021
  1. To do this, go to File and choose Exit to exit Outlook instead of clicking the Close (“X”) button. This way, your settings are saved. The next time you open Outlook, your calendar and mail windows will open side by side.

   Is this a joke?

  1. MEF composition engine satisfies its imports with what is available from other parts

   Similar to dependency injection from Java Spring

 5. Oct 2020
  1. User topics must be created and manually managed ahead of time

   Javadoc says: "should be created".

   The reason is: Auto-creation of topics may be disabled in your Kafka cluster. Auto-creation automatically applies the default topic settings such as the replicaton factor. These default settings might not be what you want for certain output topics (e.g., auto.create.topics.enable=true in the Kafka broker configuration).

 6. Aug 2020
 7. Jun 2020
 8. May 2020
 9. Apr 2020
  1. CELEX (Communitatis Europae Lex) and soon became a well-used interinstitutional tool
  1. OWL documents, known as ontologies

   "Web ontology language"

  1. edges represent the named link between two resources

   The "triple"

  2. This graph view is the easiest possible mental model for RDF and is often used in easy-to-understand visual explanations
 10. Mar 2020
  1. I would standardize an RPOST (for reliable post) method which would either accept a message ID from the client or return a new URI with a message ID in it.

   The answer!

  2. we need to make certain that we set up our system so that multiple POSTs of the same data are not harmful

   This is the goal of this article.

  3. by definition it is safe to try again

   How safe is it really? No problem with GET but what other operations? How about re-sending the PUT message a month later?

  1. not cacheable, unless the response includes appropriate Cache-Control or Expires header fields

   To read more about Cache-Control header see: https://tools.ietf.org/html/rfc7234#section-5.2

  2. PUT method requests that the enclosed entity be stored
  1. If a server responds to a POST or other non-idempotent request with a 303 See Other response and a value for the location header, the client is expected to obtain the resource mentioned in the location header using the GET method
  2. to trigger a request to the target resource using the same method, the server is expected to provide a 307 Temporary Redirect response
  1.  Confluence doesn't provide an option to configure a link to open in a new window or tab. Users can choose to right click / CTRL+click the link if they want to open it in a particular way.
  1. OpenAPI links are different than HAL links or HATEOAS links, because these links mainly specify the "flow" throughout the API methods.

  2. OpenAPI links do not require the link information present in the actual responses

   This means that these links mostly document the way this API can be traversed.

  3. traversal mechanism between the operations
  1. framework for consistent annotation of grammar (parts of speech, morphological features, and syntactic dependencies) across different human languages

   This may be useful alongside with CoreNLP.

  1. My wife thinks I'm more forgiving than she is, but my motives are purely selfish.
  1. identification of resources; manipulation of resources through representations; self-descriptive messages; and, hypermedia as the engine of application state

   Where can I read more about these constraints?

  2. When studying for SOACP Arcitura certification, this is a very useful resource.

 11. Dec 2019
 12. Sep 2019
  1. Sets of requirements

   Toto treba pozrieť či už začíname používať

  2. I recommend wrapping instead

   Neviem prečo.

  1. Comma separated list of output types for which default NER labels are not overwritten

   Ani tomuto nerozumiem.

  2. Comma separated list of mapping files to use

   Tu mi chýba info o tom, v akom poradí sa budú anotácie vykonávať. Nebodaj paralelne?

  3. Only a single backslash should be used though, as these are not String literals.

   Nerozumiem

  4. It is also possible to use this annotator to annotate fields other than the NamedEntityTagAnnotation field by and providing the header

   Zrejme sa jedná o možnosť anotovať aj iné ako NER tagy, že to TokensRegex umožňuje. Nižšie mi chýba príklad presne na toto.

 13. Sep 2018
  1. Určite ste počuli o tzv. nulovej tolerancii: ak sa preukáže vina v tejto oblasti, klerik nesmie dostať ďalšiu príležitosť

   Kde je tá "nulová príležitosť spísaná?"

  1. Obvinenia padajú, veľa hrôzy sa stalo pod pláštikom sväätosti, ale mnohé obvinenia sú krivé a účelové. Ako ľahko sa dievčaťu, ktoré nedostane rozhrešenie za to, že žije so svojim chlapcom v Bratislave rozkrikuje s hnevom, že ju "ten kňaz volal večer do postele".

   Celkovo tento článok hodnotím takto: Je to interview s chlapom, ktorého názory vo všetkých položených otázkach silno kontrastujú s mojimi (a našimi - veriacich) skúsenosťami z farností, reholí,zo stretiek, UPC-čiek Saleziánov, Domky, mariánskych spoločenstiev, festivalu Lumen a tak ďalej. Na to, aby bolo čítanie takéhoto článku pre nás užitočné, potrebujeme kvalitné reakcie. Napríklad Juraja Šústa, alebo niektorého z biskupov. Veľmi dúfam, že k takejto odpovedi v duchu diskusie dôjde. Článok so čítal celý.

  2. V roku 1998 som bol v Bostone, kde fungoval kardinál Law, ktorý bol dokonca jedným z kandidátov na pápeža.

   V Bostone sa odohárve "The Spotlight", ale neviem, či je to tento prípad.

  3. Viem o prípade, keď spovedník mladému chlapcovi s homosexuálnou orientáciou poradil, že v malej dedine by bolo zvláštne, keby mal partnera, preto nech ide do kláštora, že tam sa to stratí, lebo sú tam samí chlapi, takže sa jeho deficit zmení na konkurenčnú výhodu. Ľudia s problémami tohto typu sa tam teda môžu skryť bez toho, aby vzbudzovali podozrenie.

   Konkrétny prípad popísaný jednostranne. Ktovie, čo tým skutočne spovedník myslel.

  4. Pripadal som si ako manžel, ktorý vie, že žena mu je neverná, a napriek tomu jej musí s láskou každý deň nosiť kvety.

   Odstavec začína faktom, potom logickým odvodením a na záver je pocitová záležitosť. Pôsobí to trochu účelovo.

  5. V cirkvi totiž funguje najmä metóda popierania, utajovania, vyvolávania nedôvery voči obetiam, ich viktimizácie, označovania za nepriateľov cirkvi a zľahčovania ich utrpenia, prípadne mimosúdneho vyrovnávania tak, aby sa to ututlalo pred verejnosťou. Ide o systémovo organizovaný postup, v rámci ktorého má „dobrá“ povesť cirkvi falošnú prednosť pred riešením vážneho etického problému.

   Zase "The Spotlight"

  6. ale je jasné, že ide o obrovské množstvo prípadov

   Toto je emocionálne ťažko spracovať. Neodpovedá celkom na otázku, či je to okrajová záležitosť. Obrovské množstvo prípadov dokážu napáchať aj jednotlivci.

  7. Ich predstavení si ich pozývali k sebe domov, kde boli sami a kde ich vyzývali, aby sa spoločne sprchovali, prípadne sa predstavení nechali obchytkávať pod zámienkou, že sa nevládzu postarať o svoju osobnú hygienu, vošli k nim do vane a podobne.

   O presne takýchto prípadoch sa hovorí v tom filme "The Spotlight". Tam dokonca dochádzalo k tichému prekladaniu kňazov na ktorých boli sťažnosti a krytie vrámci cirkevnej hierarchie.

  8. V tamojšom kňazskom kolégiu som totiž spoznal veľa ľudí, ktorí viedli dvojitý život – počas dňa boli úžasne konzervatívni, ale v noci žili veľmi neviazaným homosexuálnym životom.

   Znie to hrozne. Musím sa spýtať kamoša, ktorý študoval za kňaza, ale vysvätený nebol.

  9. že aj na Slovensku máme zneužitých mužov a ženy, ktorým ublížili klerici

   Na túto tému je dobrý film "The Spotlight" a mali by sme ho vidieť hlavne my, veriaci.

  1. Naše mesačné náklady dosahovali v roku 2017 úroveň približne 18,5 tisíca eur. Približne tri štvrtiny tvoria mzdy, ďalej sú to honoráre externistom, prenájom priestorov, spravodajský servis TASR a fotobanky TASR, Profimedia a náklady na vydávanie kníh.

   18 500€ mesačne.

 14. Mar 2017
  1. Príprava na manželstvo bude uskutočňovaná v deviatich stretnutiach

   Doterajšie "3 stretnutia" sa dali prakticky "zmáknuť za jeden deň". Ako je to vlastne teraz. Sú teda povinné 3 stretnutia, alebo je to na ľubovôli?

  2. využívam tohoročnú Prvú pôstnu nedeľu, aby som Vám oznámil, že z dôvodu prehĺbenia a posilnenia prípravy našich bratov a sestier na prijatie manželstva, od 1. septembra 2017 bude v našej Bratislavskej arcidiecéze záväzná rozšírená príprava na manželstvo

   Otec arcibiskup riadi svoje zverené územie a verím, že toto jeho rozhodnutie je dobré.

 15. Feb 2017