5 Matching Annotations
 1. Nov 2023
 2. Dec 2022
 3. Aug 2022
  1. Để có một môi trường sống xanh sạch đẹp, chúng ta hãy bỏ rác thải vào thùng rác, chúng có mặt ở khắp mọi nơi trên các tuyến đường. Trước khi tìm hiểu về giá thùng rác, cần biết thùng rác được gọi là gì?

   Thùng rác nhựa còn được gọi là thùng rác, sọt rác là một thùng chứa làm từ nhựa HDPE/PP dùng để xử lý chất thải, giá dao động từ 250 - 800 nghìn đồng/cái.

 4. Mar 2021
  1. Est-ce que je peux être dispensé de la Piscine, puisque je l’ai déjà fait dans un autre campus de 42? Malheureusement, il n’est pas possible de transférer votre dossier vers 42 Québec et d’être dispensé de l’étape de la Piscine. Il faut la refaire à Québec.
 5. Aug 2017