9 Matching Annotations
 1. Feb 2022
  1. the universal justifi cation for treating women as inferior is that they are intellectually immature and, therefore, cannot form proper judgments.
 2. Oct 2020
  1. The right inferior frontal cortex (rIFC) implements a brake over response tendencies.

   Sağ inferior frontal korteks (rIFC) tepki eğilimleri üzerinde bir fren uygular.

 3. Sep 2020
 4. Jul 2020
  1. Dessa ingångar eller portar, som han kallar dem, kan alla användas för att ta oss tillbaka till nuet, där inga problem finns. Det är bara i nuet som vi hittar glädjen och kan omfamna vårt sanna jag.

   Här verkar han utgå från att det faktiskt finns minst fyra "portar" vilket stämmer överens med Carl Jungs teori att den MINST utvecklade funktionen hos en individ är "porten till det undermedvetna" varigenom all mänsklig transformation sker.

   Man går helt enkelt in genom sitt MINST utvecklade personlighetsdrag och kan då nå sitt meditativa jag som ligger under och bakom alla personlighetsdrag. De olika personlighetsdragen är tänkande (eld), kännande (vatten), kroppsliga intryck (jord) respektive intuition (luft).

   Det är i sin tur samma sak som indiankulturernas medicinhjuls fyra väderstreck med människan i mitten.

  2. Dessa ingångar eller portar, som han kallar dem, kan alla användas för att ta oss tillbaka till nuet, där inga problem finns.

   Men här skriver de att han pekar på FLERA portar. Kanske utgår Eckhart Tolle från Jungs funktioner och säger att det finns fyra - tänkande, kännande, intuition och sinnesintryck. Bakom/under dessa finns den fullt ut levande människan som gör att vi upplever glädjen och kan omfamna vårt sanna jag.

   Exakt samma fyra mänskliga medvetande-funktioner som återfinns i indiankulturernas medicinhjul som de fyra väderstrecken och i den antika elementlärans vatten (känsla), eld (tänkande), luft (intuition) och jord (sinnesintryck)

  3. Eckhart Tolle klargör också att kroppen är nyckeln till vår inre ocean av kunskap och vägen till sinnesro.

   Ja, för Eckhart Tolle som sannolikt är dominant iNtuitiv och därefter Thinker (exempelvis INTJ eller INFJ som båda har dominant introverterad intuition) är extraverterad Sensing, dvs den fysiska världens sinnesintryck på kroppen den minst utvecklade funktionen (i alla fall den fjärde sämsta). Carl Jung sa att porten till det undermedvetna, och därför all verklig personlig transformation, är den minst utvecklade funktionen.

   Så hade Eckhart Tolle varit som min brorsa, en ESTP, så hade introverterad intiuition (en av mina bästa förmågor exempelvis, som INTJ) varit nyckeln till vår "inre ocean av kunskap och vägen till sinnesro"

 5. Sep 2019
  1. We need to position instructional designers so they are receiving equitable pay for the expertise and efforts that they bring to the table. Finally, we need more transparent job descriptions so that potential employers and employees can assess whether it will be a good fit before the instructional designer is hired. Right now, I'm seeing a lot of people falling out of positions quickly just because the skill sets, job responsibilities, and expectations just didn't line up."7

   Interesting to think that the job descriptions are not transparent. What do others post then? Looking at Higher Ed Jobs site below is a job posting. Notice the word "Evaluation" arugh!

   JOB DESCRIPTION

   UD is currently seeking an Instructional Designer. The Instructional Designer is responsible for assisting in development and evaluation of online, hybrid, and on-campus education courses and resources. The Instructional Designer works closely with faculty and staff to design online courses and/or course material. Additional responsibilities include departmental instructional development projects, web-based and multimedia modules, and performing operational tasks.

   PRIMARY RESPONSIBILITIES Collaborate with subject matter experts in designing new courses, revising existing courses, developing learning objectives, activities, assessments, rubrics, and provide guidance in instructional design and technology. Apply the principles of Adult Learning Theory, Bloom’s Taxonomy, and Learning Styles to the design of all course and training materials. Conduct quality assurance and assessment for existing and newly developed courses providing feedback for improvements. Develop, maintain, and provide professional development opportunities in the areas of instructional design, teaching, and resources to faculty, students, and administrators. MINIMUM REQUIREMENTS Bachelor’s degree in Instructional Design, Instructional Technology, Adult Learning or a related field. Master’s degree in Instructional Design preferred. Prior experience in an online design at a higher education institution preferred.