6 Matching Annotations
 1. Apr 2024
  1. Porównanie między grupami za pomocą analizy MANOVA nie wykazało istotnych różnic grupowych w żadnym z podtestów TEA-Ch [F(1, 27) = 0,655, P = 0,686], co wskazuje, że dzieci z ADHD nie wypadały gorzej niż dzieci z SMD w różnych podtestach uwagi.

   Uwaga podbna w ADHD i SMD

 2. Nov 2023
  1. Cholinergiczna regulacja stanu pobudzeniaCoraz więcej dowodów wskazuje na kluczową rolę projekcji ACh w świadomym czuwaniu, gdzie badania na kotach wykazały wysoką szybkość wypalania w jądrach pnia mózgu ACh podczas świadomego czuwania i snu paradoksalnego lub REM, ale bardzo niską szybkość wypalania podczas snu głębokiego/wolnofalowego (Kayama i in. 1992; Steriade i in. 1990).Badania na szczurach wykazały ważną rolę ACh w rytmie dobowym i początku snu, gdzie wstrzyknięcie nikotynowego antagonisty α-bungarotoksyny do jądra nadchiazmatycznego blokowało efekty ekspozycji na światło w szyszynce, co szybko odwraca wysoki poziom N-acetylotransferazy serotoninowej (Zatz i Brownstein 1981).Badania te są poparte badaniami na pacjentach z padaczką skroniową, u których obrazowanie i elektroencefalografia wewnątrzczaszkowa wykazały kluczową rolę cholinergicznego jądra nakrywkowego szypułkowatej śródmózgowia w utracie przytomności podczas napadu padaczkowego (Andrews i wsp. 2019; Englot i in. 2010).

   Rola ACTH w śnie i czuwaniu

 3. Aug 2023
 4. Nov 2021
 5. Jun 2020