7 Matching Annotations
 1. Aug 2023
  1. **Giới thiệu Rượu vang Li Băng **

   Rượu vang Li Băng có lịch sử lâu đời, có niên đại từ hơn 5.000 năm trước. Vang Li Băng được sản xuất từ nhiều giống nho khác nhau, nhưng nổi bật nhất là Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay và Sauvignon Blanc. Rượu vang Li Băng có hương vị phong phú, đa dạng và phù hợp với nhiều món ăn khác nhau.

   Vùng sản xuất vang Li Băng Rượu vang Li Băng được sản xuất ở nhiều vùng khác nhau trên đất nước, mỗi vùng có một đặc trưng riêng về khí hậu, thổ nhưỡng và giống nho.

   Một số vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng của Li Băng bao gồm:

   Bekaa Valley: Bekaa Valley là vùng sản xuất rượu vang lớn nhất và nổi tiếng nhất của Li Băng. Rượu vang Bekaa Valley có hương vị đậm đà, thơm ngon và phù hợp với những món ăn đậm đà. Mount Lebanon: Mount Lebanon là vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng với các loại rượu vang trắng. Rượu vang Mount Lebanon có hương vị nhẹ nhàng, thanh mát và phù hợp với những món ăn nhẹ nhàng.

   Jezzine: Jezzine là vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng với các loại rượu vang đỏ. Rượu vang Jezzine có hương vị đậm đà, thơm ngon và phù hợp với những món ăn đậm đà.

   Tripoli: Tripoli là vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng với các loại rượu vang sủi tăm. Rượu vang Tripoli có hương vị tươi mát, dễ uống và phù hợp với nhiều món ăn khác nhau.

 2. Jul 2023
 3. Apr 2023
 4. Sep 2020
  1. Part of the reason is there’s a slight lag. No matter how good your internet is, no matter how fast it is, it seems we have this millisecond—maybe a few milliseconds—delay. So the communication isn’t in real time, even though it seems like it is. Our brains subconsciously pick up on the fact that things aren’t quite right. And the fact that things are out of sync and we’re accustomed to them being in sync when it’s face-to-face communication, our brains try to look for ways to overcome that lack of synchrony. After a few calls a day, it starts to become exhausting.

   Does this mean, if I'm naturally slow to react even in real life, it'll be exhausting for the interlocutor?

 5. Jul 2020
  1. Carr is arguing that the use of the internet has greatly changed the way that we read with a greater focus on skimming through information over the deep reading seen in traditional texts.

 6. Nov 2018