10 Matching Annotations
 1. May 2023
  1. Devising a prompt (AKA a question) is the key to ChatGPT. I am still uncertain what a good question is in AI's "mind". It might be something "way strange" and "un-questionly".

 2. Oct 2022
  1. Skatten på arbete sänks med inriktning på låg- och medelinkomsttagare, liksom skatten på pension. För att stötta hushållen ytterligare sänks skatten på sparande. Hushållen kompenseras för de höga elpriserna och drivmedelspriserna sänks kraftigt, bland annat genom att reduktionsplikten sänks till EU:s miniminivå.

   Den sista meningen är den enda som förklaras. Hur ska de förstnämnda sänkta skatterna kompenseras? Med andra ord, hur ska staten tjäna in pengar på skattesänkningarna?

   Dessutom, reduktionspliktens sänkning är oerhört farlig ur klimatperspektiv.

   Inget nämns om transporter.

  1. Naturskyddsföreningen är starkt kritisk till den tillträdande regeringens programförklaring. – Jag känner mig både besviken och djupt oroad. Utifrån vad som hittills framkommer så verkar det vara väldigt tunt med politik som tar itu med miljöproblemen. Istället riskerar problemen att förvärras med de åtgärder som läggs fram, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande. Enligt programförklaringen ska miljöprövningen av vattenkraft pausas. – Det är oansvarigt. Omprövningen av den svenska vattenkraften genomförs för att förse kraftverken med moderna miljövillkor, det är ett måste för att Sverige ska kunna leva upp till sina internationella åtaganden om skydd av biologisk mångfald och EU:s vattendirektiv. Sverige har vid upprepade tillfällen fått kritik från EU-kommissionen i frågan, säger Karin Lexén.
  2. Men förutom elektrifieringen nämns inget om transporter som står för en stor del av Sveriges nationella utsläpp, cirka en tredjedel. Det brukar lyftas fram som ett nyckelområde när klimatmål ska nås. – Jag är väldigt förvånad att transporter inte får ett enda ord i avtalet och närmast bestört över att det inte är ett av de sju prioriterade områden som lyftes fram, säger Mattias Goldmann, klimatexpert och en av grundarna till 2030-sekretariatet.
 3. Mar 2022
  1. Melvin Vopson has proposed an experiment involving particle annihilation that could prove that information has mass, and by Einstein's mass-energy equivalence, information is also energy. If true, the experiment would also show that information is one of the states of matter.

   The experiment doesn't need a particle accelerator, but instead uses slow positrons at thermal velocities.

   Melvin Vopson is an information theory researcher at the University of Portsmouth in the United Kingdom.

   A proof that information has mass (or is energy) may explain the idea of dark matter. Vopson's rough calculations indicate that 10^93 bits of information would explain all of the “missing” dark matter.

   Vopson's 2022 AIP Advances paper would indicate that the smallest theoretical size of digital bits, presuming they are stable and exist on their own would become the smallest known building blocks of matter.

   The width of digital bits today is between ten and 30 nanometers. Smaller physical bits could mean more densely packed storage devices.


   Vopson proposes that a positron-electron annihilation should produce energy equivalent to the masses of the two particles. It should also produce an extra dash of energy: two infrared, low-energy photons of a specific wavelength (predicted to be about 50 microns), as a direct result of erasing the information content of the particles.

   The mass-energy-information equivalence principle Vopson proposed in his 2019 AIP Advances paper assumes that a digital information bit is not just physical, but has a “finite and quantifiable mass while it stores information.” This very small mass is 3.19 × 1038 kilograms at room temperature.

   For example, if you erase one terabyte of data from a storage device, it would decrease in mass by 2.5 × 1025 kilograms, a mass so small that it can only be compared to the mass of a proton, which is about 1.67 × 1027 kilograms.

   In 1961, Rolf Landauer first proposed the idea that a bit is physical and has a well-defined energy. When one bit of information is erased, the bit dissipates a measurable amount of energy.

 4. Apr 2021
 5. Mar 2021
 6. Oct 2020
 7. Sep 2018
  1. But if the technological Singularity can happen, it will. Even if all the governments of the world were to understand the “threat” and be in deadly fear of it, progress toward the goal would continue. The competitive advantage – economic, military, even artistic – of every advance in automation is so compelling that forbidding such things merely assures that someone else will get them first.

   In this paragraph the author creates an intentional analogy between technological Singularity and nuclear bomb technology. After the catastrophe of Hiroshima and Nagasaki the governments tried to limit the production of nuclear bombs and signed many treaties to ban countries from achieving the needed technology to create such bombs. That proved to be a big failure since many countries such as Pakistan and India were able to create atomic bombs. The same situation applies to the Technological Singularity, as the author has mentioned many countries will not understand the threat and there will be a race towards achieving such technologies.