23 Matching Annotations
 1. Mar 2024
  1. Lad os først analysere digtet "A" af Yahya Hassan, og derefter vil jeg give enperspektivering til Tove Ditlevsens "Barndommens Gade"

   "Os" laver analyse, men gpt giver perspektivering..

  2. Lad os gå igennem digtet "Barndommens Gade" strofe for strofe og foretage enuddybende analyse
  3. Denne analyse gennemgår digtet strofe for strofe og udforsker de forskellige temaer, billeder ogsproglige virkemidler, der anvendes af Tove Ditlevsen i "Barndommens Gade"
  4. Her er en analyse af Tove Ditlevsens digt "Barndommens Gade" med fokus på desproglige virkemidler:
  5. Her er en mere dybtgående gennemgang af hendes litterære stil oghendes betydning for dansk litteratur:
  6. Her er nogle analyse- og diskussionsspørgsmål om Tove Ditlevsens digt "BarndommensGade", der er tilpasset til 6. klasse:
  7. Her er et forslag til etundervisningsforløb

  Tags

  Annotators

  1. Gennem disse aktiviteter kan eleverne udvikle deres forståelse af symbolisme og metaforersamt deres evne til at analysere og tolke litterære tekster på en dybere måde.
  2. Her er nogle forslag til aktiviteter, der kan hjælpe med at introducere ogudforske disse litterære begreber
  3. Her er etforslag til en optimal kapitelinddeling
  4. Disse metaforer er blot nogle få eksempler på den rige og symbolske sprogbrug, som ToveDitlevsen anvender i "Barndommens Gade"
  5. Her er nogle eksempler:
  6. Her er nogle forslag til undervisningsaktiviteter, der kan hjælpeeleverne med at forstå og analysere romanen
 2. Aug 2022
 3. Oct 2020
 4. May 2020
 5. Apr 2020
  1. 1- Validation: you “validate”, ie deem valid or invalid, data at input time. For instance if asked for a zipcode user enters “zzz43”, that’s invalid. At this point, you can reject or… sanitize. 2- sanitization: you make data “sane” before storing it. For instance if you want a zipcode, you can remove any character that’s not [0-9] 3- escaping: at output time, you ensure data printed will never corrupt display and/or be used in an evil way (escaping HTML etc…)
 6. Feb 2018
 7. Oct 2016
  1. Previously, intensity-dependent metabolic changes have been found with positron emission tomography and blood oxygen level dependent magnetic resonance imaging after TMS to motor/prefrontal cortex; bilateral motor/prefrontal and auditory activation is induced, which becomes stronger with increasing pulse intensity [Bohning et al.,1999,2000; Fox et al.,1997; Nahas et al.,2001; Siebner et al.,1999; Speer et al.,2003]. However, these results are not directly comparable with our EEG findings. Arising a few seconds poststimulus, metabolic changes reflect relatively long-lasting activity of interconnected neuronal networks, whereas we were interested in the TMS-evoked events that occurred within a fraction of a second.