143 Matching Annotations
 1. Last 7 days
  1. Artykuł poświęcony metodzie Zettelkasten Niklasa Luhmanna. Autor omawia ją na swój sposób, bardziej jednak zachwalając lub pisząc ogólnie, niż opisując szczegółowo. Podaje kilka informacji, opisuje swoje podejście i rozwiązania, powiela przy tym jednak parę błędnych przekonań.

   Zaletą tekstu jest jednak to, że autor powołuje się na źródła, podaje parę ciekawych, w tym także naukowych, tekstów. Ogólnie sądzę, że to dobre wprowadzenie dla kogoś, kto nie zna tej metody, choć problemem jest powtarzanie błędnych przekonań. Z kolei dla osoby średniozaawansowanej nie ma tu nic odkrywczego i nowego.

  2. The Zettelkasten principles

   Autor wymienia 12 podstawowych reguł Zettelkasten, jednakże powiela tym samym mity na temat tej metody.

   1. "Atomowość" notatek - notatki wcale nie muszą być atomowe.
   2. Autonomiczność notatek - notatki wcale nie muszą być autonomiczne.
   3. Obowiązkowe linkowanie - notatki mogą być ze sobą powiązane również kategorią, w której się znajdują lub kolejnością, w jakiej występują.
   4. Wyjaśnianie linkowania - nie ma potrzeby każdorazowego tłumaczenia, dlaczego łączy się notatki. Jeśli notatki są zrozumiałe same z siebie, w wielu przypadkach ich połączenie również jest zrozumiałe.
   5. Pisanie własnymi słowami - zapisywanie cytatów, czy kopiowanie jest jak najbardziej dozwolone, trzeba tylko robić to umiejętnie.
   6. Przypisy i źródła - jeśli notatka jest oparta na źródle, to oczywiste, w przeciwnym razie nie jest to niezbędne.
   7. Dodawanie własnych przemyśleń - na tym polega idea notowania, jest to więc banalne stwierdzenie.
   8. Nie przejmuj się strukturą - i tak i nie. Struktura nie jest nadrzędną zasadą, jednak warto mieć ją na uwadze, ponieważ pozwala organizować notatki i je potem odnajdywać.
   9. Notatki łączące - to oczywista praktyka, zatem to nic szczególnego.
   10. Notatki indeksowe - notatki ze spisem tematów, czy zarysem i tak dalej, to także dość oczywiste.
   11. Nie usuwaj notatek - to akurat dobra rada, która jednak wynika też z tego, że notatki posiadają swoje miejsce w katalogu i indeksie, zatem ich usuwanie powodowałoby powstawanie pustych miejsc.
   12. Dodawaj notatki bez obaw - cóż, odrobina motywacji na koniec nie zaszkodzi, ale czy to jakaś istotna zasada, nie wiem.
  3. A second problem is that a folder-based approach makes it hard to draw connections between ideas that have been filed away in different folders.

   Rozwiązaniem tego problemu są odpowiednie notatki, które te połączenia właśnie prezentują. Poza tym, jak niby bez podziału na foldery te połączenia wyglądają?

  4. So in which folder should you keep a note about the concept of complexity?

   To proste. W folderze "complexity".

   Autor zdaje się nie do końca rozumieć zasadę katalogowania notatek.

  1. Autorka przedstawia swoje podejście do notatek Zettelkasten, jednakże skupia się w głównej mierze na aspekcie estetycznym oraz materialnym (rodzaj fiszek, papier, pudełka, taśmy).

   Warte uwagi są jednak dwa elementy: - segregowanie grup notatek, a tym samym tworzenie identyfikatora literowego od nazwy kategorii; - stosowanie kolorów dla oznaczania określonych grup notatek.

  1. Autor przedstawia ideę commonplace book, przywołując zbiór cytatów na ten temat, przedstawiając to, jak rozumiano ten sposób gromadzenia informacji i tekstów (miejsce do przechowywania wiedzy), jak robili to różni ludzie (notatniki z wydzielonymi działami); przedstawia też powody czy motywacje, stojące za taką praktyką (potrzeba przywołania myśli, zebranych argumentów), na końcu zestawia commonplace book z internetem.

  1. Autorka przedstawia zagadnienie robienia notatek i ich organizacji. Podaje również techniczne informacje na temat notatników i sposobów zapisywania informacji.

   Autorka przedstawia następujące metody notowania: - metoda Cornella - plan punktowy, zarys (outline) - mapa myśli - commonplace book (autorka pokazuje przykład notatek Leonarda da Vinci) - dziennik (bullet journal) - Zettelkasten.

   Ponadto autorka jeszcze podaje wskazówki, dotyczące ulepszenia metod notowania: ręczne notowanie, wyodrębnianie najważniejszych zagadnień, zadawanie pytań, używanie własnych słów, tagowanie notatek.

  1. Artykuł jest właściwie skrótem, czy transkrypcją, materiału wideo na temat adresowania, numerowania notatek Zettelkasen.

   Autor przedstawia 5 konwencjI numerowania notatek: samego Niklasa Luhmanna, Boba Doto, Scotta Schepera, Dana Alloso oraz własną.

   Przedstawia różne sposoby tworzenia adresu notagraficznego.

  1. Artykuł przedstawia podłoże rozwoju metod rozpoznawania dokumentów oraz wyszukiwania informacji do 1939 roku, czyli do momentu, w którym Vannevar Bush napisał artykuł „As We May Think”, opublikowane potem w 1945 roku.

   Artykuł przekonuje do tego, że pomysł Busha nie był ani tak oryginalny, ani tak rewolucyjny, jak się go przedstawia. Autor przedstawia także stanowiska innych badaczy czy wynalazców, którzy mieli zarzuty względem projektu Memeksu.

   Autor skupia się przede wszystkim na osobie Emanuela Goldberga i jego wynalazku wyszukiwarki mikrofilmów. Przedstawia także powody, które spowodowały, że jego wynalazek był pomijany i zapomniany.

  2. struktur syndetycznych

   Struktura syndetyczna (syndetic structure; Buckland 1992: 285), czyli struktura spajająca, wiążąca, odsyłająca, np. „zob.” lub „zob. też”.

   Hjørland 2007: https://arkiv.inf.ku.dk//KoLifeboat/CONCEPTS/syndetic_structure.htm

   https://hyp.is/zEc8Gj3XEe2IiMO2YE8RTw/arkiv.inf.ku.dk//KoLifeboat/CONCEPTS/syndetic_structure.htm

  1. Artykuł przedstawia historię idei Memeksu, autorstwa Vannevara Busha. Autor przedstawia także informacje na temat różnych wydań jego tekstu na ten temat.

   W tekście znajdują się także informacje na temat maszyny Rapid Selector, autorstwa Ralpha R. Shawa, powstałej na tym, co pisał Emmanuel Goldberg, który z kolei inspirował się pracą Busha.

  1. The idea here isn’t to actually protect each grain of rice, or salmon, or squirrel, as if it’s a human being.

   Then why is the rice itself "pressing the lawsuit?"

  2. The most obvious change would be to the local area — it would be a blow to the continued use of the Line 3 pipeline, which has been operational since October of last year.

   What would be the potential effects to the surrounding area and the people living in it?

  3. by writing it into the law, you’re saying that you think nature’s personhood is just as valid as, say, tax law.

   Nature is a physical thing. It does have a conscience, a psyche, or whatever you'd like to call it. It cannot argue for itself in a court of law. Why would the proceeds go to nature and not to the indigenous folk that land was stolen from?

  4. t might sound unusual, but we’ve used conceptual versions of what a person is in law for quite some time — corporations, schools and law firms, for example, are all technically allowed to enter into contracts as if they were singular human beings.

   Corporations, schools, and law firms all have people in them affected by law. Rice is significantly different from a company.

  5. But can wild rice sue a state agency? The short answer is: yes. This is the story about what might happen if rice wins.

   What does the rice win? Money? What's it going to do, spend it on jewelry?

  1. “Colors are cultural creations and they’re kind of shifting all the time, sort of like tectonic plates. Color is not a precise thing. It’s changing, it’s living, it’s constantly being redefined and argued over and that’s part of the magic of it!”

   Everything ever created has social rules and associations, even things as natural as color.

  2. The color blue became associated with Mary and rose in prominence.

   When did blue start to be considered a "male" color?

  3. It was only with the rise of Christianity and the cult of the Virgin Mary that blue became fashionable in the West.

   That's interesting. I've always though of blue as the universally loved color, for all of civilization.

  4. This green pigment was derived from a compound copper arsenite which is incredibly toxic — and  that a piece of Scheele’s green wallpaper that was only a few inches long had enough arsenic to kill two adults.

   Why use a pigment so toxic? It seems that the cons outweigh the pros in this situation.

  5. political turmoil in the Mediterranean where it was manufactured

   Why was a color so politically controversial?

  6. When squeezed or prodded, this gland produces a single drop of clear garlic-smelling liquid that when exposed to sunlight, turns from green to blue, and then finally to a dark reddish purple.

   I wonder how the sunlight affected a clear liquid this way?

  7. eams that wore red during matches statistically did better than they should have

   This is a statistic I have heard for years and years as a soccer player. To extent it seems to be "true": for example, a team I used to play against called the Mustangs wore red, and they were consistently one of the top teams inn the league. However, another team called the Islanders who also wore red consistently ranked near the bottom. I believe this is a myth, somewhat of a placebo effect.

 2. Sep 2022
  1. By some estimates, one-quarter of all power outages are squirrel-related.

   Is there any way to prevent squirrels from chewing on wires or even having access to them at all?

  2. No one stopped to wonder if there could be such a thing as too many squirrels, which might have been a mistake.

   Why wasn't overpopulation an original concern? A few dozen growing to 5000 in a few years seems to be a tipoff.

  3. People would hunt birds of prey because they were considered “mean.” Meanwhile, other animals like pigeons and squirrels were considered peaceful.

   Predators vs. prey? Eliminating "threats"

  4. at least: certain kinds of animals.

   Interesting how humans pick and choose which species are worth our protection.

  5. the idea of populating them with squirrels traveled, too.

   It makes sense but somehow I never would have thought that squirrels were brought into the city by humans.

  6. you could walk through a place like Boston or Philadelphia or Manhattan and you would not see a single squirrel

   How did they wind up in urban society?

  7. grey squirrels are so much a part of the urban fabric that for a long time, it never occurred to anyone to study urban squirrels at all

   They are such a regular part of life that they go unquestioned. They become a part of the background and we grow accustomed to their behavior, so it doesn't occur to us to look closer in to it.

  1. Waze’s navigation software has been influencing drivers’ behavior in the real world for years, algorithmically routing too many cars to residential streets and clogging them. The devices and apps from home-security company Ring have turned neighborhoods into panopticons in which your next door neighbor can become the subject of a notification. Connected medical devices can let an insurance company know if the patient isn’t using the device appropriately, allowing the insurer to stop covering the gadget.

   Support.

  2. Ten years ago, venture capitalist Marc Andreessen proclaimed that software was eating the world. Today, the hottest features in the latest phones are software updates or AI improvements, not faster chips or new form factors.

   Support.

  3. But even as technologies fade into the background of our lives, they still play a pervasive role. We still need to examine how technologies might be affecting us, even if—especially if—they’re commonplace. 

   Claim

  1. Krótka historia nie tylko samej metody commonplace-book, co także informacje na temat książki Johna Locka (zob. Locke et al. 1706; Locke 1812) oraz dodatkowe informacje, zaczerpnięte z Roberta Darntona (Darnton 2000; zob. też: Darnton 2009). Na końcu są też informacje na temat porównania tej metody i prowadzenia notatek oraz strony przez samego autora, czyli Jeremy'ego Normana.

  2. (Darnton, “Extraordinary Commonplaces,” New York Review of Books 47 (20)[December 21, 2000] 82, 86)

   https://www.nybooks.com/articles/2000/12/21/extraordinary-commonplaces/

   Zob. też: Darnton 2009. (rozdział 10: The Mysteries of Reading)

  1. Artykuł na temat mediów społecznościowych wykorzystywanych przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe; o ich roli, charakterze i sposobie podejścia do pracy z treściami tam publikowanych.

   Dwoma podstawowymi rolami mediów społecznościowych są: - przekazywanie treści, - budowanie społeczności.

   Dlatego istotnym elementem jest komunikacja z publicznością, do tego tak, często, jak często wymaga tego dane zagadnienie, a także bez zbędnego dystansu (zwracamy się "na ty"), czyli z naciskiem na społecznościowy charakter.

   Zatem rozmawiamy z ludźmi, jesteśmy blisko nich, tworzymy z nimi przyjazną przestrzeń do wspólnej dyskusji.

  1. a book that was published in 1932. In this book, in explicit detail, are instructions that teach academics and researchers how to build their own Zettelkasten (aka, their own notebox system)

   Johannes Erich Heyde, Technik des wissenschaftlichen Arbeitens https://www.reddit.com/r/antinet/comments/wryt4t/the_secret_book_luhmann_read_that_taught_him/

  1. Nedan visas de topp tio viktigaste politiska frågorna enligt svenska folket.

   The ten most important political matters according to the Swedish people (according to a Novus survey from August 2022).

  1. Slot Gacor Terbaru Sudah mempersiapkan CS Handal sepanjang 24 jam pasti membagikan stimulus daftar Slot Online, Taruhan Bola, Casino Online, Poker Online dan Sediakan bermacam- macam tipe Bonus yang senantiasa siap dinikmati oleh kamu seluruh tiap Minggunya. Prioritas kita disini ialah seluruh transaksi Deposit, withdraw serta daftar pasti senantiasa kita menyelesaikan dengan paling kilat serta tidak lebih berasal dari four menit lewat fitur Livechat, Whatsapp, Line, SMS ataupun Telepon.

   Tidak cuma itu pula Slot Tergacor tentu tetap membagikan Data bermakna seputar panduan taruhan judi on line untuk para pendatang baru semacam Metode Bermain yang Mudah dalam tiap fashion sport Judi Slot Joker123 yang udah kami sajikan. Bila kalian memanglah seseorang bettor sejati di sport Slot Gacor Terbaru Online.

 3. Aug 2022
  1. Characters regard them not onlywith fear but also with loathing, with a combi-nation of terror and disgus

   Huete gibt es auch Jump-Scare Horror, das nur manchmal etwas ekliges für Monster hat. Viele Horrorfilme mit kleinen Mädchen als Monster, und auch Filme wie Paranormal Activity, die bald kein Monster haben.

  2. is not the purpose of thisessay to analyze natural horror, but only art-horror- "horror," that is, as it serves to namea cross-art genre whose existence is alreadyrecognized in ordinary language.

   Differenz ist nicht ganz klar. Ist ein Haunted House "natural" oder "art?" Man wird von einem echten Mensch beschreckt, aber dieser Mensch ist ein Spieler.

  Tags

  Annotators

  1. Reportage über einen besonders verheerenden Waldbrand in Alaska, viele Hintergrundinformationen über Waldbrände in arktischen Regionen. Zeigt den multiplen Charakter der durch die Erhitzung ausgelösten Krise eines Ökosystems.

 4. www.janeausten.pludhlab.org www.janeausten.pludhlab.org
  1. good-looking

   She refers to him as not handsome! Henry Golding as Mr Elliot is one of the few gifts of Persuasion 2022 (tried to attach a picture but it didn't work)

 5. www.janeausten.pludhlab.org www.janeausten.pludhlab.org
  1. poetical descriptions extant of autumn

   In the 1970s miniseries (which huge hair) one of the Musgrove sisters asks Anne for an appropriate poem on this walk. In the 2022 adaptation Mary snipes at Anne when she tries to recite telling her she doesn't like poetry or it makes her sick (can anyone find the quote?)

 6. www.janeausten.pludhlab.org www.janeausten.pludhlab.org
  1. Now they were as strangers; nay, worse than strangers, for they could never become acquainted

   This line was treated poorly in the new adaptation (Persuasion 2022 Netflix) veering between calling them exes and friends. The point of this line is that they cannot be friends, they are keeping a distance from each other

 7. Jul 2022
  1. Die Wagner-Privatarmee sorgt dafür, dass mehr Migranten aus Libyen nach Italien kommen und damit die Wahlchancen der Rechten vergrößern.. Der Artikel geht aber auch auf die Öl-Interessen in Libyen ein, wo sich die Bürgerkriegs Parteien zum ersten Mal annähern und die Produktion steigern.

  1. In 90 und damit in fast allen französischen Departements herrscht Wassermangel, sodass der Wasserverbrauch mehr oder weniger stark von den Präfekten reguliert wird. Die Trockenheit begünstigt nicht nur Waldbrände. Sie verringert die Erträge der Landwirtschaft, und erschwert zunehmend auch die Binnenschifffahrt.

  1. The trends part of Voyant was interesting as it correlates with the arch of the story. “Pooh” is used fairly consistently throughout the story as he is the protagonist, while “Piglet” has a peak towards the middle as he is more of a side character. The use of “Christopher” also peaks more at the end as the front half of the story mostly focuses on his toys in their own world. Through Voyant, it is difficult to gain any real understanding of the actual plot of the book, but the “links” section of the program gives a clear arch of who the main characters are.

   I did the same book but I didn't see this correlation in the trends part. This is so interesting! It also shows that if you don't know the plot very well, you can miss out some analyses. I did see 'Pooh' used frequently throughout the segments of the book, but I did not realize how the side characters have a frequency increasing throughout the second half of the book.

  1. Where the 12 Tones of London is dedicated to capturing the characteristic sound of daily life in London, the Murder Map and Separados are meant to point out anomalies or hidden things – to show people things that they did not know existed in those places. The 12 Tones also integrated geographic data and demographic information of residents to divide London into clusters. This type of data is amenable to mapping, as is the real-time data about events tied to geographical points such as the murder map. 

   This is a very good point that I did not consider for the Murder Map. What both the Murder Map and The 12 Tones of London map do is integrate geographic data and demographic information and point out certain locations. In Murder Map, the locations are murder spots, and in 12 Tones of London, they are the most typical member in each cluster of council ward.

  1. Best to show specific locations (such as addresses) with customized colored markers for categories, plus text and images in popup windows.

   These maps are the most common map types that I have seen. These are used in tourist maps, college building maps, museum maps, and such. I have also used this kind of map using the Google My Map to relay information about Japanese American incarceration on the west coast, pointing out specific locations with text, website info, color, to show the development of Japanese towns.

  1. How have students’ attitudes and language toward women in different eras relating to gender discrimination changed and evolved at LACOL colleges? How do their public attitudes compare to their private ones?

   Yes this is a great question! I once read from the Amherst student newspaper that after Amherst became co-ed, there were a lot of sexual harassment issues. Especially, I remember a male student stating that because women now reside next door, they can't freely roam around bars and clubs. It would also be interesting to look at how student opinion changes, since there would be turning points not only in society but also in college that change their perspectives. For example, a sexual harassment incident at Amherst college changed the entire student body's perspective on reporting procedures and related administration.

  1. How are our individual communities responding to the different challenges posed by rising global temperatures and human-caused climate change? Is there a strategy to the response that can be inferred from maps? How are our smaller colleges  responding to these changing circumstances versus larger state schools?  What are the kinds of initiatives that are gaining momentum in communities? 

   These are exciting research questions and relevant to our campus lives. I'm wondering whether there would be a clear distinction between college initiatives versus small-scale or student-led initiatives. College initiatives can be mostly large-scale, funded by alumni/investors, and can involve architectural, and engineering elements more than student-led initiatives. Also sometimes, the college's response to climate change can be vastly different from that of individual students/communities. It would be interesting to understand how this group categorizes the community efforts and also look at state schools for comparison!

  1. One must be able to add one's own private links to and from public information. One must also be able to annotate links, as well as nodes, privately.

   Annotations were part of the earliest vision of the World Wide Web

  1. Rethinking digital pedagogy in this way not only allows students and instructors with varied access to electronic technologies to explore new kinds of assignments, but it also creates useful linkages between thinking about the materiality of print artifacts and that of digital texts.

   The hands-on approach in terms of being able to look at a text in terms of digitalized media, I believe that Fyfe's proposition of an assignment to use physical items instead of the digital to enact certain parts of the brain that allowed for the discovery of patterns through data visualization. I believe that it is truly best to be rethinking the type of pedagogy in learning. In terms of textual analysis, the interactions with the physical objects could allow for a deeper understanding of what the text entails since that physical connection with a piece creates a more thorough understanding of it. Personally, I cannot write my notes online because of this interactions with the mind and body. I feel as if I am able to connect deeper with tangible objects rather than digital objects, but I have always adapted to the digital.

  2. Readers analyze and understand aspects of a text’s bibliographic and visual signification through paratextual, somatic, material, and institutional encounters with the text, long before reading a word. Readers analyze a text’s linguistic codes of syntax and semantics through a variety of cultural, disciplinary, and subjective frameworks and filters.

   From a novice's perspective, I always thought text analysis was using critical thinking skills and being able to understand and transliterate the hidden meanings or the author's intention. I didn't know there were so many different ways to look at the text. I did understand that material and institutional encounters with the text can be analyzed. But paratext and somatic encounters were new for me. Paratext, meaning the materials surrounding the main text, and somatic encounters with the text, I still have no clue. But it seems that text analysis has more than just writing and reading with the eye, especially noticing patterns, selecting or excluding certain parts, and relating the text to a larger social background.

  1. As shown from the video, the dataset currently was based on hand written dataset decades ago, later transcribed into a printed version and then the digital version. Each stage can induce errors due to the misunderstanding of the previous era’s researchers’ works. The next topic that I would wish to address would be the problem of archival silence.

   I like the fact that you referred to the video to address the unintentional/erroneous biases or misunderstandings of the previous researchers' works. It is interesting that in humanities and in archival work, many people and successive researchers/archivists contribute to the big data to make it smart data. That's why as you mentioned, we need to understand how transcribing from handwritten to digital versions can include some mistakes.

 8. Jun 2022
  1. On a higher level, digital data are usually represented and processed in data structures that can be linear (for example arrays and matrices, like lists and tables in a data sheet), hierarchical (with a tree-like structure in which items have parent-child or sibling relations with each other, as in an XML file) or multi-relational (with each data item being a node in an interconnected network of nodes, as in graph-based databases).[5] Some additional distinctions are important. For instance, there is structured and unstructured data as well as semi-structured data. Structured data is typically held in a database in which all key/value pairs have identifiers and clear relations and which follow an explicit data model. Plain text is a typical example of unstructured data, in which the boundaries of individual items, the relations between items, and the meaning of items, are mostly implicit. Data held in XML files is an example of semi-structured data, which can be more or less strictly constrained by the absence or presence of a more or less precise schema. Another important distinction is between data and metadata. Here, the term “data” refers to the part of a file or dataset which contains the actual representation of an object of inquiry, while the term “metadata” refers to data about that data: metadata explicitly describes selected aspects of a dataset, such as the time of its creation, or the way it was collected, or what entity external to the dataset it is supposed to represent. Independently of its type, any dataset relevant to research represents specific aspects of the object of scrutiny, be it in the natural sciences, the social sciences, or the humanities. Data is not the object of study itself, but “stands in” for it in some way. Also, data is always a partial representation of the object of study. In some cases, however, it is our only window into the object of study. Still, this “disadvantage” of partial representation is small compared to the the fact that digital data can be transformed, analyzed, and acted upon computationally.

   I'm actually surprised to see that the concept of data in humanities is similar with that in the marketing field. From this summer's internship, I have learned about search engine optimization, which prioritizes data as a door to understanding the language of search engines. To optimize nontext components of webpages, the structured data and metadata are used in coding to mark up relevant content and increase search engine visibility. Especially using extensible markup code(XML) or structured data helps identify specific types of content. For me, it is clear that data, whether it be in humanities or digital marketing, can be used for the visibility of particular objects.

  1. For example, we are told nothing of the author of the journal: was a student or professor? Or someone not affiliated with Swarthmore College? Why did they write the journal in the first place and why for only a year? Was it one person writing the journal or multiple people? And what served as the deciding factors for what counted as a homophobic event and what didn’t?

   I liked the introduction starting with defining what archival work is, then moving on to the metadata that can unpack information of archives. It also brings up curiosity that there is no author information about the journal because, for most academic journals, the publication affiliated stakeholders or collaborators are always noted. A valid point also from the blog post is that since it dated from 1986 to 1987, there might not have been a clearly defined medical term and specifications for homosexuality, homophobia, and related people's subcultures.

  1. Klein - The Image of Absence- Archival Silence, Data Visualization, and James Hemings.pdf

   P 663. This striking instantiation of archival silence illuminates the concerns that course through the archive of the antebellum United States. (I added annotations on the title since I could not annotate directly on the text) Comment: The digital humanities that shed light on archives show that not only documents have power inherently that leaves a legacy of the privileged, but also in the making of archives, the act of revisiting the documents, such as the moments of fact creation, fact assembly, fact retrieval, and retrospective significance may be a silencing one. Especially here, the featured antebellum archives show distinctive dynamics of gender, social hierarchy, and social vocabulary that scholars may not notice the archival silences.

 9. May 2022
  1. When chatting with my father about the proton research he summed it up nicely, that two possible responses to hearing that how we measure something seems to change its nature, throwing the reliability of empirical testing into question, are: “Science has been disproved!” or “Great!  Another thing to figure out using the Scientific Method!” The latter reaction is everyday to those who are versed in and comfortable with the fact that science is not a set of doctrines but a process of discovery, hypothesis, disproof and replacement.  Yet the former reaction, “X is wrong therefore the system which yielded X is wrong!” is, in fact, the historical norm.
 10. Apr 2022
  1. So the bottom line of the IPCC’s first look at individual action is this: By reexamining the way we live, move around, and eat, the world has the potential to slash up to 70 percent of end-use emissions by 2050. Change is even possible in the very short term. And while hard data and peer-reviewed science show individual actions do matter, ultimately, the world has to think beyond the individual carbon footprint in addressing the climate crisis, including thinking about how individuals can bring about structural change.

   This is exactly what SRG has been advocating for in its bottom-up, rapid whole system change approach.

  1. Top 20 Web Development Tools To Build A Web Application

   Websites have become a must-have for any company looking to expand. It is the quickest way to attract new customers and persuade them to buy your products or services.

   However, developing web apps and websites can be a huge pain at times.

   As a result, we've compiled a list of some of the best web development tools for 2021 that you can use. These tools will help you in every way possible to make web development https://sloboda-studio.com/hire-ruby-on-rails-developers/ faster and easier.

   As a custom web development firm, we use many of these tools on a regular basis in our projects. One of these tools will assist you in selecting the right colors for your website, handling data requests, or providing an environment for sharing and collaborating with other developers.

  1. How to Use Real Estate Marketing Automation to Boost Sales in 2022 | Sloboda Studio

   As of 2022, there are more than 2 million realtors in the United States, not all using real estate marketing automation. Craig Eaton, owner of Eaton Realty, believed that real estate companies could keep up with trends without automating real estate marketing. But as the number of competitors increased, Craig had a constant flow of customers. After integrating real estate marketing automation, Eaton Realty processed over 500 leads in the first month. This required full-time work from multiple agents, which may have had a minor impact. This was one of the best examples of how real estate marketing automation can save business costs and have a positive impact on the process.

  1. The International Booker Prize has announced its list of books for 2022. The International Booker Prize is awarded to one book that has been translated into English and published in Ireland and the United Kingdom. This prize aims to encourage the publishing and reading of more international works. The prize is 50,000 pounds and it is divided between the translator and the winning author. The winner will be announced on May 26th in London. In this article, we are going to read about shortlisted books for International Booker Prize 2022.
 11. Mar 2022
  1. so if i have to summarize quickly as to what are the reasons that led to the 00:17:31 decline of silicon economy they are massive external debt then rapidly depleting foreign exchange reserves because of heavy imports then decline in tourism due to the pandemic after that high level corruption in the government 00:17:43 and banning of chemical fertilizers which hampered agricultural production

   5-point Summary of SriLankan Economic crisis 2022

  1. FAIRE FACE AUX HARCÈLEMENTS L’enfant est une proie facile mais il peut aussi devenir un prédateur pour les siens. Longtemps passé sous silence, certainement amplifié par la violence de la société et par les nouveaux moyens de communication qu’elle met à la disposition des plus jeunes, le harcèlement sort de l’ombre. - Comment protéger nos enfants, à la fois du danger d’être harcelé mais aussi de celui d’être harceleur ? - Jusqu’à quel point faut-il protéger l’enfant de la violence du monde qui l’entoure ? - Quels sont les moyens de s’en sortir ?

  1. LA SEXUALITÉ DE NOS ENFANTS La sexualité, en particulier celle de nos enfants, reste un tabou difficile à surmonter. Entre pudeur et embarras, entre trop de silence et respect de l’intimité, il est parfois difficile de briser la glace entre les générations et de déterminer la juste distance qu’il faudrait adopter. Pourtant le rapport des enfants à la sexualité semble changer rapidement. L’accès à la pornographie, la modification des habitudes et des pratiques, l’évolution des mœurs et l’omniprésence des réseaux sociaux bouleversent les codes.

  1. Ce programme nommé « I can word it too », disponible en hébreu et arabe, a été spécialement créé pour cette étude. Il reproduit les activités quotidiennes (jouer à des jeux, prendre les repas, faire sa toilette…) et demande à l’enfant ce à quoi il veut jouer, en lui présentant un choix de jeux sur l’écran

   ==>il s’agirait d’une déclinaison sur écran des outils et méthodes de communication améliorée et alternative (CAA), comme le PECS ou le Makaton. déjà existants, IDEOPICTO ou le langage conceptuel SACCADE

  2. L’imitation et l’influence du jeu interactif sont bien mises en évidence dans une étude de Orit Hetzroni et Juman Tannous, de la Faculté des Sciences de l’éducation de l’Université de Haifa (Israël)

   ==>l’échantillon de l’étude est est extrêmement limité, l’étude n’est pas répliqué et elle ne permet pas de retirer de résultats concluants

 12. Feb 2022
  1. During transcription, a strand of mRNA is made that is complementary to a strand of DNA

   Right after an RNA copy of a strand of DNA it becomes a messenger RNA, mRNA.

  2. Transcription takes place in the cytoplasm in prokaryotes and in nucleus in eukaryotes.

   Transcription takes place in: - cytoplasm for prokaryotes - nucleus for eukaryotes

 13. Jan 2022
  1. whereas less is known about the racial and ethnic match among unlisted providers and the children in their care, some studies have shown similar trends

   This is one thing we want to examine.

  2. Analysis of data from the 2012 and 2019 NSECE, which are primary sources of nationally representative information about HBCC providers

   This is a key focus for our lab for Spring 2022

  1. Here comes 2022, and as usual, we have prepared for you the list of the top UI/UX design trends to follow. Design in the coming year is about taking care of users, their uniqueness, and avoiding the “perfect picture”. Therefore, real-life photos, live artistic illustrations, and asymmetry are gaining more popularity. And by the way, did you know that according to Pantone, the color of 2022 is violet (Very Peri)? Let’s now explore the leading UI/UX design trends of 2022 in detail and see how popular brands successfully implement them.
  1. upcoming Union Budget for 2022-23 should maintain an accommodative fiscal stance in order to support the sustainability of the economic growth process and also for financing human development

   R? accommodative fiscal stance

  1. No instinct for cruelty, like some.

   referring to husband?

  2. .

   is ribbon a symbol of same-sex attraction?

  3. We do not discuss the specific fears of raising a girl-child.

   consistent with themes of women's safety/privacy/independence

  4. I desperately want to know what state of need has sent her to disrobe before us

   ironic that she is sexually liberated in her own life but judges the model

  5. My son touches my ribbon, but never in a way that makes me afraid

   males =/= danger to ribbon (necessarily)

  6. No ribbon. A boy. I begin to weep

   relationship between the ribbon and girls

  7. As it turns out, being right was the third, and worst, mistake.

   !!

  8. sexual encounters only happening in public spaces

  9. (If you read this story out loud, the sounds of the clearing can be best reproduced by taking a deep breath and holding it for a long moment. Then release the air all at once, permitting your chest to collapse like a block tower knocked to the ground. Do this again, and again, shortening the time between the held breath and the release.)

   big emphasis on the oral telling of the story and that it is correctly read

  10. – No.

   why can't he touch it?

  11. ribbon

   ribbon as a symbol/motif

  1. “Life is just a circle of destruction,” she adds, shaking her head.

   !!

  2. I’ve always been a little in love with my best friend.

   is main character part of lgbt community

  3. We have stopped seeing each other as people, as fellow travelers on this dying earth; we just see a gig or an economy.

   !!

  4. possible theme of ignoring societal norms = allows unorthodox good things to happen

  5. ***Marco Polo***

   these little headings indicate are important

  1. L’automutilation digitale a été révélée en 2013 suite au suicide de la jeune Hannah Smith, initialement imputé à un cyberharcèlement dont elle aurait été victime.

   Ce type de violence semble plus récent et moins connu du grand public.

  2. Les mêmes conclusions émanent des travaux de Sigolène Couchot-Schiex et Benjamin Moignard (2016) 

   Le fait qu'une deuxième étude confirme les données précédemment présentées renforcent la pertinence et la fiabilité de la thèse.

  3. Une enquête nationale de victimation en milieu scolaire – réalisée par la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) en 2013

   Cette source qui permet de préciser le propos est à conservé afin de pouvoir pousser la réflexion et potentiellement identifié d'autres données ou biais.

  4. des insultes qui sont parfois envoyées par salves et qui relèvent du flaming, du roasting (voir ci-dessous) et de l’automutilation digitale, notamment chez les plus jeunes.

   Ici l'auteur précise dès l'introduction le périmètre de son analyse et le type de cyberviolence qui sera discuté. Il pourrait être interessant de chercher dans la littérature si d'autres formes ont été relevées.

  5. Cyberviolence verbale : comment lutter contre ses différentes facettes

   A la lecture du titre, nous comprenons qu'il existe plusieurs formes de cyberviolence verbale. Nous pouvons déjà supposé qu'il existe différents moyens de lutte également.

 14. Nov 2021
  1. 10 Best SaaS Startups in 2022 for Your InspirationDmitryCEOStartupSaaSHomeBlogEntrepreneurship10 Best SaaS Startups in 2022 for Your InspirationPublishedJul 29, 2020UpdatedNov 5, 202111 min readToday, the SaaS industry is gaining momentum. According to research, 80% of businesses already use at least one SaaS application. Hence, building a SaaS company is currently a skyrocketing business idea. To help you find inspiration and launch the best SaaS startup ever, in this article you will find 10 great examples of SaaS startups you can learn from. All of them produce valuable and fast-growing products for now. Likewise, Growthlist and AngelList marked them as promising SaaS startups of 2021-2022. Without further ado, let’s take a closer look at them.

   Today, the SaaS industry is gaining momentum. According to research, 80% of businesses already use at least one SaaS application. Hence, building a SaaS company is currently a skyrocketing business idea.

   To help you find inspiration and launch the best SaaS startup ever, in this article you will find 10 great examples of SaaS startups you can learn from. All of them produce valuable and fast-growing products for now. Likewise, Growthlist and AngelList marked them as promising SaaS startups of 2021-2022.

   Without further ado, let’s take a closer look at them.

 15. Jul 2021
  1. CitiNewsroom. (2021, July 15). The AstraZeneca Africa Director, Barbara Nel, has disclosed that a total of 1.6 billion fully funded COVID-19 vaccines would be made available for COVAX dependent countries later this year through to 2022. | Watch the full interview with @benkoku here: Https://t.co/kw3BKzMclU https://t.co/6gQ1DZMnB6 [Tweet]. @Citi973. https://twitter.com/Citi973/status/1415697599236018181

 16. Apr 2021
 17. Jul 2020