56 Matching Annotations
 1. Nov 2022
  1. Βρέθηκαν στη γραμμή πυρός από την αρχή, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής επιδρομής της 9ης Μαρτίου που κατέστρεψε ένα μαιευτήριο στην κατεχόμενη πλέον πόλη-λιμάνι της Μαριούπολης.

   Συμφωνα με τον Johnny Miller, η ίδια η έγγκυος στη συνέντευξη κατηγορούσε τους Ουκρανούς, αλλα το οι NYT & BBC έκοψαν αυτό το κομμάτι από τη συνένμευξή της.

  1. There are reasons why the U.S. might want to project power into the Black Sea region.

   Unfortunately he doesn't describe any such reasons.

 2. Oct 2022
  1. Putin’s regime
   • Why is Russia state a "regime"? More than eg Egypt's or Israel's contra its arab-speakng citizens?
   • Why is Putin responsible more than eg Medvedev or Zuganov of Lacrov or other officials and strongmen of the russia government? Why is it necessary to name the PM of Russia?
 3. Sep 2022
  1. The US then began integrating Ukraine into NATO, such that by June of 2020 it was recognised as an “Enhanced Opportunities Partner”. A year later, the two countries signed a “Charter on Strategic Partnership”, which declared that the US supports Ukraine’s “aspirations to join NATO”.

   After the Maidan revolution the US started to integrate Ukraine into NATO through unofficial means.

   By June 2020 they were recognised as an Enhanced Opportunities Partner (https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_176327.htm)

   A year later in 2021 the US and Ukraine signed a "Charter on Strategic Partnership" which declared that the US supports Ukrain's aspirations to join NATO (https://www.state.gov/u-s-ukraine-charter-on-strategic-partnership/).

 4. Jul 2022
  1. In Frankreich werden (wie in anderen europäischen Ländern) fossile Energien mit der Begründung, die Kaufkraft müsse in der Krise erhalten werden, massiv gefördert. Dazu gehören der Bau eines neuen Flüssiggaserminals, die Fortsetzung der Kohleverstromung und Zuschüsse für Benzin und Diesel sowie Heizöl.

  1. "The attack cast serious doubt on the credibility of Russia's commitment," US Secretary of State Antony Blinken said

   Because that is the problem, this attack is what puts doubts about the credibility

 5. Jun 2022
 6. Apr 2022
  1. The reverberations of the war in Ukraine widened on Wednesday, jolting energy markets and threatening

   Like so.

  1. Let's try to examine the roots of the Ukrainian conflict. It starts with those who for the last eight years have been talking about "separatists" or "independentists" from Donbass. This is a misnomer. The referendums conducted by the two self-proclaimed Republics of Donetsk and Lugansk in May 2014, were not referendums of "independence" (независимость), as some unscrupulous journalists have claimed, but referendums of "self-determination" or "autonomy" (самостоятельность). The qualifier "pro-Russian" suggests that Russia was a party to the conflict, which was not the case, and the term "Russian speakers" would have been more honest. Moreover, these referendums were conducted against the advice of Vladimir Putin.

   The referenda of Donestk and Lugansk were not about independence but about self-determination.

  1. The Russian statement also cites a video posted online by the mayor of Bucha, Anatoliy Fedoruk, which claimed Bucha had been liberated as of 31 March 2022.

   Indeed is suspicious that there was much happiness and not a mention of such a war crime.

  2. suspicions they had fought for Ukrainian armed forces in the Donbas in 2014, or even “simply for having a tattoo of Ukraine’s national emblem”.

   Just some sparse thoughts:

   • the second is more likely. the first sounds like a speculation but without much sense.

   • to understand also if donbass rebels may have joined russian forces and carried a revenge killing autonomously.

   • the whole killing is too random and with little strategic sense, to be a clear command to russian troops. (claiming "they are just mad" doesn't hold up much)

  1. I'm going to use this page to test some Hypothesis features.

  2. Russia/Putin

   There's probably a whole lot to be said about differentiating Putin and Russia.

  3. Putin is a Gambler (Takes Calculated Risks aggressively)

   I think Putin is also performatively:

   • a bully
   • "crazy" - what if he goes nuclear, omg?!?
   • cruel - the cruelty is the point
 7. Mar 2022
  1. In the video, the soldiers of the special forces of the DPR described the real situation in Mariupol, criticizing the hooray-patriotic approach of many Russian and local journalists.

   Much down to earth report from a Donetsk fighter about Mariupol progress of Russian invasion, seems to be older than March 30.

  1. However, Erdogan said Turkey and Russia were also negotiating a way to use the Ruble and Turkish Lira for tourism as Putin promised the Turkish leader he would encourage Russians to travel to Turkey.

   Mhtsotaki's unconditional pro-West stance has given Turkey all kinds of leverage and benefits, including economical ones.

  2. Two super-yachts belonging to the sanctioned Russian billionaire Roman Abramovich docked in Turkish ports earlier this week. Istanbul has also become one of the main destinations for Russians fleeing their country.

   Turkey has replaced Russia as a safe-port to avoid the West's menace - Snowden would flee to Turkey nowadays.

  1. Putin's Early Bird History Book Russia's occupation on Ukraine and innocent mass murder marked a sign of harassing human life simply because of greed, arrogance and pride. Why they (or we) don't realize if those things only temporary and soon people will write you on the dark side of history books. Surely the topic is about "The most horrible humankind ever lived on earth". This book contains long list and every generation provide it and this period is you. Pray for your after life, Comrade!

   Humanity for all human As seen on: Free Ads Groups sidebar

  1. The American sanctions created more than just sewage problems, and Japanese leaders came to believe they would lose power if they did nothing. They also believed they would lose power if they abandoned the war in China. As a result, Tokyo expanded the war and attacked Pearl Harbor. Critically, the Japanese cabinet chose to attack the United States even after it received analysis which reached the “unequivocal conclusion” that war with the United States “was unwinnable.”

   What if sanctions catastrophically succeed?

  1. And this needs to be made explicit. EU leaders and Biden need to announce clearly and repeatedly that if Russian troops pull back from Ukraine, the sanctions will all be quickly dropped. The part about removing Putin from power shouldn’t be stated; it will be implicit, since Putin is unlikely to ever personally forge an enduring peace with Ukraine.

   It's important for the West to stop demonizing Putin - it's just an elaborate form of saber rattling. And here it is a method to go ahead.

  2. They need to not just pull their soldiers back from Ukraine, but implement some kind of guarantee of lasting peace — and to allow Ukraine to join the EU and NATO if it wishes.

   Impossible to have a truce agreement as proposed here (have just one country in NATO).

  1. Το «φρούριο Δύση» που συγκροτείται, ενάντια σε Ρωσία και Κίνα ξεκινάει και θα συνεχίσει στραμμένο τέρμα δεξιά με τα μισά του κανόνια να κοιτάνε προς τα μέσα.
  1. How Vladimir Putin’s childhood is affecting us all

   Putin is merely at the extreme end of the spectrum of people with ACE. Indeed we could take the title of this article and substitute with many other people, in public as well as our own private lives: How X's childhood is affecting us all. We all know at least one person we could substitute for X!

  1. “The choice that we faced in Ukraine — and I'm using the past tense there intentionally — was whether Russia exercised a veto over NATO involvement in Ukraine on the negotiating table or on the battlefield,” said George Beebe, a former director of Russia analysis at the CIA and special adviser on Russia to former Vice President Dick Cheney. “And we elected to make sure that the veto was exercised on the battlefield, hoping that either Putin would stay his hand or that the military operation would fail.”

   So invasion of Russia's in Ukraine had been explicitly provoked by CIA!

  1. « Η επιλογή που αντιμετωπίσαμε στην Ουκρανία — και χρησιμοποιώ σκόπιμα την ένταση του παρελθόντος εκεί — ήταν εάν η Ρωσία άσκησε βέτο για τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή στο πεδίο της μάχης» δήλωσε ο Τζορτζ Μπίμπε, πρώην διευθυντής ανάλυσης της Ρωσίας στη CIA και ειδικός σύμβουλος για τη Ρωσία στον πρώην αντιπρόεδρο Ντικ Τσένι. Παρακάτω: η πλήρης διάλεξη του Πανεπιστημίου του Σικάγου John J. Mearsheimer, η οποία τώρα γίνεται ιογενής.. Ο Μπίμπι της CIA ακολουθεί αυτή την σχεδόν απίστευτη ατάκα:  «Και εκλέξαμε για να βεβαιωθούμε ότι το βέτο ασκήθηκε στο πεδίο της μάχης, ελπίζοντας ότι είτε ο Πούτιν δεν θα το αποτολμήσει  είτε η επιχείρησή του θα αποτύχει”.

   Η μεταφραση ειναι χαλια, εδώ το αγγλικό κειμενο.

  1. PUTIN DOES HAVE THE CAPACITY TO DRIVE THAT NARRATIVE EVEN IN THE CASE OF WHAT'S GOING TO BE A MUCH WORSE ECONOMIC COLLAPSE THAN WHEN ANYONE IN THE UNITED STATES HAS BEEN EXPERIENCING FOR A CENTURY.

   Information warfare against Russian propaganda against its own people will not work.

  1. The idea that Russia has a particular responsibility for the Russian communities outside Russia became a core part of the identity of Moscow’s foreign policy elite in the early 1990s and has been a key driver in the evolution of Russia’s approach to its neighbourhood.

   The alleged rationale for invading Ukraine is not new. What's different now is the complete lack of popular support combined with unrelenting violence -- disregarding reality.

   • Russia and Ukraine DO have a shared culture and origin, but all people have that actually. Both cultures (plus Belarus) shaped each other, it's incorrect to say that any one was once part of the other (the "ancient Rus" were not today's Russians).
   • Putin fits his ideas of a strong Russia into the historical context with disregard for actual facts.
   • In that he leaves the Ukrainians no choice of their own culture or power to shape it, which short-circuits (invalidates) the entire discussion.
  1. However, this assertion does not make sense if Ukraine and Russia are the same.

   Why doesn't it make sense according to his reasoning? This would simply be a territorial dispute if you incorrectly believe that cultures are static (that Ukrainians are carbon copies of Russians). In that case the Soviet Union would have carved Ukraine out of Russia's territory, and after the fall of the Union Ukraine continued as a separate nation without reason.

   That's of course ignoring the historical fact that Ukraine was not actually Russian territory (as described above).

  2. The whole topic is clearly a personal idée fixe for him: back in July 2013, and before the annexation of Crimea and the war in eastern Ukraine that followed during the subsequent year, he gave a speech in Kyiv stating that all of Ukraine was historical Russia.

   Integrating Ukraine into Russia is not a new idea. How many other people inside Russia believe this (disregarding effects of propaganda)? Putin can't be the one who invented it?

  3. Ukrainians, Russians and Belarusians have all used Rus’ as part of their compound name at various times; but this only means they are kin, not the ‘same people’. Putin’s argument that the Ancient Rus’ were ancient Russians is, therefore, only one possibility out of four.

   Ukrainians, Russians, and Belarusians DO have a shared culture -- but that simply means they are similar to each other. No two people are exactly the same.

  4. Putin ignores what happened when Ukrainians and Russians lived in separate states – actually for a longer period than when they lived together.

   Putin is bending historical facts to fit his idealistic claims. Which means his goal is implementing that static ideal of a strong Russia, not adapting it to allow for progress.

   That takes us back to before the scientific revolution.

  1. We could see Kyiv in the same situation as Homs, as the same situation as Aleppo, which would be catastrophic, and, again, would plant terrible seeds of hatred for years and decades. So far, we've seen hundreds of people being killed, Ukrainian citizens being killed. 00:47:04 It could reach tens of thousands, hundreds of thousands. So in this sense, it's extremely painful to contemplate. And this is why we need again and again to urge the leaders to stop this war, and especially, again and again, tell Putin, "You will not be able to absorb Ukraine into Russia. 00:47:30 They don't want it, they don't want you. If you continue, the only thing you will achieve is to create terrible hatred between Ukrainians and Russians for generations. It doesn't have to be like that."

   Will this reality overcome the pride threshold of him losing this epic war?

  2. his long-term goal, the whole rationale of the war, 00:07:47 is to deny the existence of the Ukrainian nation and to absorb it into Russia. And to do that, it's not enough to conquer Ukraine. You also need to hold it. And it's all based on this fantasy, on this gamble, that most of the population in Ukraine would agree to this, would even welcome this. 00:08:11 And we already know that it's not true. That the Ukrainians are a very real nation; they are fiercely independent; they don’t want to be part of Russia; they will fight like hell. And in the long-run, again, you can conquer a country, But as the Russians learned in Afghanistan, as the Americans learned also in Afghanistan, also in Iraq, it's much harder to hold a country.

   Does Putin know this? Do his advisors know this? If so, is the current targeting of civilians all to save face? What a price to pay!

  3. For centuries, Kyiv was looking westwards and was a part of a union with Lithuania and Poland until it was eventually conquered and absorbed by the Russian Empire, by the czarist empire. But even after that, Ukrainians remained a separate people to a large extent, and it's important to know that because this is really what is at stake in this war.

   Putin's twisted logic rests on the assumption that Russia's conquering of Ukraine by war for a brief part of history justifies his (false) assertion that Ukraine was always a part of Russia.

   • "Restoring the Russian empire" requires an easy victory over Ukraine, as it's meant as a "liberation" from the western "empire of lies".
   • The fierce resistance by the Ukrainian people invalidates this premise. Their national identity is strengthened through the resistance in this conflict.
   • This means Putin pushed Ukraine further away from Russia, rather than integrate them.
   • If he extracts political concessions from Ukraine (e.g. that they won't join NATO), the only way to enforce them is through intimidation. The effectiveness of economic sanctions may prevent this from working longer term
  1. But the Russian despot has told his lie so many times that he apparently believes it himself.

   Does Putin even see the population of Russia as real people? Particularly the activists. Maybe he thinks that most people need to be told what to do ("freed from the empire of lies").

 8. Feb 2022
  1. But if you look at [the demands Putin made of the west before invading], it’s not just Ukraine.

   Putin's stated goal isn't even about Ukraine directly, just about preventing its shift to the west politically. https://youtu.be/1qS6J-WbTD8?t=1364

  1. Russian armored vehicles are loaded onto railway platforms

   They are loaded onto railway flatcars. The platform is the area in the photo marked by white lines - where passengers board trains.

   Journalists know very little about the world around them yet present themselves as authoritative.

  1. Some 2,000 troops will be sent from Fort Bragg, North Carolina, to Poland and Germany, and a further 1,000 already in Germany will go to Romania.

   Poland and Germany

 9. Oct 2021
  1. Coronavirus Pandemic Data Explorer. (n.d.). Our World in Data. Retrieved March 3, 2021, from https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer

   is:webpage lang:en COVID-19 graph case death Germany Sweden UK Afghanistan Africa Albania Algeria Andorra Angola Anguilla Antigua Barbuda Argentina Armenia Asia Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnia Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chad Chile China Colombia Comoros Congo Costa Rica Cote d'ivoire Croatia Cuba Cyprus Czechia Democratic Republic of Congo Denmark Djobouti Dominica Dominician Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Eswatini Ethiopia Europe Europian Union Faeroe Islands Falkland Islands Fiji Finland France Gabon Gambia Georgia Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iran Iraq Ireland Isle of Man Israel Italy Jamaica Japan Jersey Jordan Kazakhstan Kenya Kosovo Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Mashall Islands Mauritania Mauritius Mexico Micronesia Moldova Monaco Mongolia Montenegro Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nepal Netherlands New Zealand Nicaragua Niger Nigeria North America North Macedonia Northern Cyprus Norway Oceania Oman Pakistan Palestine Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philipines Poland Portugal Qatar Romania Russia Rwanda Saint Helena Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent Grenadines Samoa San Marino Sao Tome and Principe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South America South Korea South Sudan Spain Sri Lanka Sudan Suriname Switzerland Syria Taiwan Tajikistan Tanzania Thailand Timor Togo Trinidad Tobago Tunisia Turkey Turks and Caicos Islands Uganda Ukraine United Arab Emirates USA Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vatican Venezuela Vietnam World Yemen Zambia Zimbabwe test vaccine chart map table data case fatality rate mortality

  Tags

  Annotators

  URL

 10. Jul 2021
 11. Dec 2020
 12. Oct 2020
  1. They are determined to prevent the Internet from serving as a tool for “colorrevolution” in the way that online media and communication tools empowered activists inUkraine and Lebanon. Thus in 2005 the Chinese government updated its regulations control-ling online news and information, and aggressively leaned on organizations hosting onlinechatrooms and blogs to stop the spread of online discussions about recent local governmentcrackdowns against farmer protests in the Chinese countryside.

   China is determined to not have the internet serve as a tool that helps bring about another color revolution, like in Ukraine and Lebanon.

   In the past they've leaned aggressive on organizations hosting discussions about government crackdowns.

 13. Oct 2019
 14. Oct 2017
 15. Apr 2015
  1. There are several other important considerations related to LEB. First, there is a risk of capture of legislation by the domestic industry. Once an inefficient industry comes to rely on LEB for survival, the Ukrainian parliament might find it difficult to rescind the ban in the future. Second, LEB and other similar measures underscore that the Ukrainian parliament finds it acceptable to intervene in functioning of the markets based on empirically dubious rationale. The parliament substitutes the market by deciding how resources should be allocated. In doing so, the parliament teaches the businesses and the industry that they should compete through lobbying in the parliament, financial and informational, rather than through innovation and efficiency improvement in the market place.