589 Matching Annotations
 1. Nov 2022
  1. Το ανακαλυψα από τον Alexander Clapp about για τους πλούσιους ελληνες εφοπλιστές που διασκεδαζαν στο θωρηκτό Αφερωφ ενω οι πολιτες πεινούσαν.

  1. To avoid the worst case scenario, we need to embrace the circular economy of "repair, redesign, reuse" to reach net zero.

   WEC

 2. Oct 2022
  1. Forbidden Fruits: The Political Economy of Science, Religion, and GrowthRoland Bénabou, Davide Ticchi, and Andrea VindigniNBER Working Paper No. 21105
  1. @55:10

   Sri: [...] you can think about the possibility that we're actually going to do this with structured data but then properly incentivizing people in order to actually moderate and curate the set of facts about the world—

   Will: Yeah, so I was gonna mention that, and I'm glad we're on the same wavelength here. What are the economic incentives that would help encourage the adding of correct, factual data to this knowledge graph and dissuade, I guess, spammers? [...]

   Sri: Yeah, I think that there needs to be some compelling reason for people to want to add data to the knowledge graph. [...] I think that, "Can we get a knowledge graph that is expansive—as expansive as Wikipedia—that, you know, says all kinds of facts about the entire world?" Yeah, maybe[...]

   Will: There are parts of the Web where people do that without financial incentives. I mean people list like every episode of, I dunno, Game of Thrones and annotate every time that people get killed or [...] all sorts of stuff. Fandom is like [a] huge thing and they just put out these... or like the—if you ever played Minecraft and looked at the Minecraft wiki, it's just so (chuckles) so detailed. Like, "Who spends all their time...?" [...]

   Sri: The idea of fandom actually is very relevant here, because [...] I have so far been thinking about the idea that the incentives have to be backed by some type of economic value—

   Will: Yeah, for a certain class of things [...] There are some things that are very well-tuned to economic incentives and the other stuff is well-tuned to fandom, right?

 3. Sep 2022
  1. One of the first consequences of the so-called attention economy is the loss of high-quality information.

   In the attention economy, social media is the equivalent of fast food. Just like going out for fine dining or even healthier gourmet cooking at home, we need to make the time and effort to consume higher quality information sources. Books, journal articles, and longer forms of content with more editorial and review which take time and effort to produce are better choices.

 4. Aug 2022
  1. The socioeconomic disruption associated with COVID-19 represents a highly unusual alteration of the human interaction with the Earth System. This alteration is likely to generate a series of responses, illuminating the processes connecting energy, emissions, air quality and climate, as well as globalization, food security, poverty and biodiversity

   La perturbación socioeconómica asociada a COVID-19 representa una alteración muy inusual de la interacción humana con el Sistema Tierra. Es probable que esta alteración genere una serie de respuestas que iluminen los procesos que conectan la energía, las emisiones, la calidad del aire y el clima, así como la globalización, la seguridad alimentaria, la pobreza y la biodiversidad.

 5. Jul 2022
  1. Hayek worried they would never let go

   Once the government has control of the economy, will they ever let go?

  1. i framed this this r d program that is it's conceptual at the 00:07:18 time it's not funded yet you know i'm hoping that we can secure funds but i frame it as a partnership between this global science community and local communities 00:07:29 so it's very so dialogue with the public and within the science community and among interested stakeholders is extremely important in this um i i i 00:07:42 you know to me science has a role in in such a r d program because science is really the you know the where we would turn to answer some really difficult questions like if you wanted to build a simulation 00:07:56 model of how environmental or environmental or economic uh outcomes might be given you know a b c and d well then you know that's a that's a technical those are technical questions 00:08:08 um if you're if you're asking how can we measure how can what kind of metrics are reasonable for environmental and social well-being 00:08:23 those are largely scientific questions you know the math can be complicated for example but the questions of you know how do what do we want what do people want 00:08:36 how how how do they want their light you know how do they want to live their lives in in society those are questions for you know for the public and for communities especially 00:08:49 um i i the the intention of the r d program is not to develop one size fits all solution you know to trial it in a local community and then spread it everywhere that's not at all 00:09:02 the idea the idea is that this is an ongoing learning process a true partnership between uh local communities and the science and the science community and there would be just a million sorts 00:09:15 of you know experiments that one might might might run uh to to improve the kinds of societal systems that we have 00:09:27 or that were you know that we're proposing uh develop a new system try it out see how it works gather data you know do another experiment uh all within the partnership of at with 00:09:39 local communities at the local community level i think maybe you know i since i know this stuff

   This project is a collaboration between the global scientific community and local communities to improve societal systems. It's not a one-size-fits-all process, but many different experiments.

   Dialogue is a critical component of this process.

   Tipping Point Festival and SRG strategy is well aligned with Science-driven societal transformation ethos: second order science combined with local communities as the building block of civilization AND cosmolocal networking (https://clreader.net) via Indyweb interpersonal computing.

 6. Jun 2022
  1. 18. The success of the referendum orga nized by Uber and Lyft to preserve their ex-tremely precarious model in California in 2020 illustrates the limits of an idyllic visionof direct democracy, as well as the need to reconceive a salarial status that makes it pos-sible to reconcile protection and autonomy.
  2. The develop-ment of digital platforms and gig workers paid by the task now con-stitutes as much a redoubtable threat to salarial status as to our liber-ties, and we will be able to fight it only if the public authority regainscontrol of the sector and implements new laws.11
  1. Sewage sludge is commonly used on agricultural land as a sustainable and renewable source of fertiliser throughout European countries, in part due to EU directives that promote the diverting of sewage sludge away from landfill and incineration and towards energy production and agriculture.

   This EU directive led to the spread of the unintended consequence.

  2. the team estimate that microplastics removed from raw sewage at wastewater treatment plants go on to make up roughly 1% of the weight of sewage sludge, which is commonly used as a fertiliser on farms across Europe.

   This case illustrates the potential unintended consequences from attempting to do good.

   This is a classic example of how progress traps occur.

   Capturing nutrients in waste water closes a nutrient waste loop and seems a good example of applying circular economy thinking.

   HOWEVER, at the time the decision was made to process sewage sludge into fertilizer ignored the relationship of sludge to microplastics was unknown or insufficiently explored. After the decision was made, the practice was adopted across many countries in the EU. After years of practice, the new knowledge reveals that there has been years of silent microplastic contamination. To fix the solution will require another solution, perhaps even more complex..

   This illustrates the danger of applying circular economy techniques when the waste stream is not fully characterized.

  1. What can we do with a shift in thinking backed by a total of $3.6 trillion in funds under management? I’m backing strategic circular initiatives to convert the highest return on value for anyone’s money. Stay tuned as we crack open new investment opportunities.

   Her diagram explicitly shows a synthesis of planetary boundaries and circular economy. This is a connection that many in this area are tacitly aware of but is good to explicate it in a diagram of this sort..

   If circular economy is about ultimate reuse and recirculating material flows to eliminate the concept of waste, then how does energy consumption fit into the picture? Obviously, CO2 emissions is a form of material waste that is an undesirable byproduct of carbon-based energy usage. Capturing CO2 and reusing it is one method, but not a very scalable solution presently.

 7. May 2022
  1. have no or very low energy and transportation bills.

   This can be structurally accomplished by reimagining community to have a local center of gravity. Redistribution of economic activity to where we live will dramatically reduce the need for high energy transportation.

   Another scalable strategy is to shift from cars to velomobiles for short distance trips. In a car culture, even short trips require high energy transportation vehicles. Instead, replace these short trips with either public transport, walkable neighborhoods or velomobiles with very low weight and high mileage electric or other non polluting propulsion systems.

  2. For four years, an accelerated and intensive global effort will be made to reduce greenhouse gas emissions and restore ecological stability. It will be “fast and furious” because it will involve startup action as well as implementation. It is focused on the remaining “low-hanging fruit” for fastest global reductions

   The Tipping Point Festival can introduce the Bend-the-Curve (BtC) gamification to engage as many cities, towns, rural communities and bioregions as possible. A 3 year research program to dis-aggregate planetary boundaries can allocate a fairshare of local biophysical targets each city, town, rural community and bioregion must aim to achieve if we as a civilization are to meet the 1.5 deg C target, as well as other Anthropocene and planetary boundary targets.

   Doughnut economic framework can be adopted immediately and educated across all communities to plant seeds of local change actor chapters who can start their own local doughnut economies and begin reshaping their local economy into circular bio WEconomies.

   When the dis-aggregated planetary boundary metrics are available, then each community can adopt and aim to bend their local curve, in order that we altogether bend the global curves back to a safe operating space.

   it may be questionable whether we are able to develop highly accurate targets, but even if we are close enough, the greater value is to allow citizens to have a tangible and compelling and measurable reason to work together, organize and mitigate our human impacts in a systematic way. In this way, we can expose the hyperthreat by breaking it down into digestable, identifiable pieces that are cognitively more accessible and can lodge into the salience landscape of the individuals of a community.

  1. Smith recognizes the role of bargaining by the workers as an important determinant of real wages (Aspromourgos, 2010, p. 1173; Stirati, 1994, p. 51; WN, p. 85). Thus, there is a central role for history and institutions to determine real wages (see Aspromourgos, 2009, pp. 248–249). Smith is also open to the possibility of workers’ wages rising significantly above customary subsistence such that it enables them to engage in “conveniences” consumption—especially when the economy is growing. This rise in wages, for Smith, occurs through strengthening of workers’ bargaining power (Aspromourgos, 2010, p. 1179). Smith believes that competition generates innovation which causes productivity growth and subsequently perhaps higher real wages (Aspromourgos, 2009, p. 208).

   Adam smith on the effect of competition of wagers & capitalists as beneficial for the increase of wealth.

 8. geraldmweinberg.com geraldmweinberg.com
  1. Welcome to the Gerald M. Weinberg Fan Site!

   Do we have to wait for people to die before these kinds of digital fanclubs can materialize for people who aren't in entertainment?

  1. This is a good case study for what I talk about when I mean the fancub economy.

   Wouldn't it be better if gklitt were a willing participant to this aggregation and republishing of his thoughts, even if that only meant that there were a place set up in the same namespace as his homepage that would allow volunteers ("fans") to attach notes that you wouldn't otherwise be aware of if you made the mistake of thinking that his homepage were his digital home, instead of the place he's actually chosen to live—on Twitter?

 9. Apr 2022
  1. Department of State. (2021, April 6). .@SecBlinken: Stopping COVID-19 is the Biden-Harris Administration’s number one priority. Otherwise, the coronavirus will keep circulating in our communities, threatening people’s lives and livelihoods, holding our economy back. Https://t.co/uk20myyICI [Tweet]. @StateDept. https://twitter.com/StateDept/status/1379554511606280192

  1. Prof. Devi Sridhar. (2021, April 8). Biden-Harris Administration gets that it is COVID-19 itself hurting the economy (the virus circulating, not just the restrictions). Stopping COVID-19 is best way to get people’s lives & livelihoods back. [Tweet]. @devisridhar. https://twitter.com/devisridhar/status/1380095008787857409

  1. ReconfigBehSci. (2021, February 17). The Covid-19 pandemic has accelerated the erosion of trust around the world: Significant drop in trust in the two largest economies: The U.S. (40%) and Chinese (30%) governments are deeply distrusted by respondents from the 26 other markets surveyed. 1/2 https://t.co/C86chd3bb4 [Tweet]. @SciBeh. https://twitter.com/SciBeh/status/1362021569476894726

  1. As a general rule, if your call is to dismantle institutions without a plan for what is supposed to take their place, you can safely assume the default setting is “the market will take care of it.”
 10. Mar 2022
  1. However, Erdogan said Turkey and Russia were also negotiating a way to use the Ruble and Turkish Lira for tourism as Putin promised the Turkish leader he would encourage Russians to travel to Turkey.

   Mhtsotaki's unconditional pro-West stance has given Turkey all kinds of leverage and benefits, including economical ones.

  1. so if i have to summarize quickly as to what are the reasons that led to the 00:17:31 decline of silicon economy they are massive external debt then rapidly depleting foreign exchange reserves because of heavy imports then decline in tourism due to the pandemic after that high level corruption in the government 00:17:43 and banning of chemical fertilizers which hampered agricultural production

   5-point Summary of SriLankan Economic crisis 2022

  2. here is an interesting condition of the imf they also interfere in the government

   IMF interference in country's Govt. through lending loan

  3. 110 of 00:01:28 its gdp and the inflation rate is at 15 which is the highest inflation rate since 2008. pakistan and sri lanka are both currently in similar situation

   Sri Lanka GDP debt and inflation rate

  4. a differing payment basically means an agreement between the lender and borrower where the borrower requests the lender to give them loan and that loan will be repaid at a later date when situation would be comparatively better

   What is deferring payment ?

  5. sri lankan government has approached the international monetary fund for a bailout bailout basically means asking 00:00:37 financial assistance in order to save any business or in this case you can say save the country's economy from collapsing and you also need to ponder upon the fact that the sri lankan government is asking this kind of financial assistance on deferring loan

   IMF bailout for SriLanka

  1. That’s a time savings of several orders of magnitude, but what would it take to also relieve me (or whoever) of this burden? Probably not much more than the initial effort, if it was done in the right place.

   the need for an ombudsman or viable "fanclub economy"

  1. Thinking of technology as a kind of writing brings the idea of agency back to the foreground. The same methods of thought you (hopefully) learned to read critically and consider whether or not you agree with a piece of writing can be applied to tech.

   I only recently learned to read critically (through web annotations). This analogy is powerful, but how many people are going to understand it?

 11. Feb 2022
  1. If you put a bunch of research into designing a really great product and it succeeds but gets effectively copied by low-cost clones, you’ll be sad. I am not sure how to defend this, and I think it is probably the weakest point of this business model;

   By getting to economies of scale faster than other people can?

  1. Even though results of these studies are currently under intensescrutiny and have to be taken with a grain of salt (Carter andMcCullough 2014; Engber and Cauterucci 2016; Job, Dweck andWalton 2010), it is safe to argue that a reliable and standardisedworking environment is less taxing on our attention, concentration

   and willpower, or, if you like, ego. It is well known that decision-making is one of the most tiring and wearying tasks...

   Having a standardized and reliable working environment or even workflow can be less taxing on our attention, our concentration, and our willpower leaving more energy for making decisions and thinking which can have a greater impact.

   Does the fact that the relative lack of any decision making about what to see or read next seen in doomscrolling underlie some of the easily formed habit of the attention economy? Not having to actively decide what to read next combined with the random rewards of interesting tidbits creating a sense of flow is sapping not our mental energy, but our time. How can we better design against this?

  1. If banks no longer receive deposits, how will they issue loans?

   It seems Anne O. Krueger is clueless about NMT economics, or credulous to the banker's myth that deposits feed loans.

  1. Other companies look five years ahead and make plans for the next year. They prefer to think like farmers: Look 20 years ahead, and plan only for the next day.

   What a nice metaphor of a sound way to do business.

  1. Κάθε κατάληψη πληρώνει ένα “κοινωνικό ενοίκιο” κάθε μέρα σε εργατοώρες που αν αμοίβονταν -ακόμα και με τον πιο υποτιμημένο βασικό μισθό- θα επέτρεπαν στα μέλη της να ζουν άνετα ως ιδιώτες. Αυτό το κοινωνικό ενοίκιο είναι μια σύνθεση του λόγου της, των δράσεων της, των διαδικασιών που ακολουθεί, των χρήσεων που απελευθερώνει, των πόρων που βρίσκει για να αντικαταστήσει το χρήμα, των κοινών τόπων που δημιουργεί.

   Οικονομική θεώρηση για τα positive externallities των καταλήψεων.

 12. Jan 2022
  1. India’s GDP growth rate will be 9.2% in FY22. In FY21 it was 7.3%.

   GDP2022 & GDP2021 Growth rate

  2. upcoming Union Budget for 2022-23 should maintain an accommodative fiscal stance in order to support the sustainability of the economic growth process and also for financing human development

   R? accommodative fiscal stance

  3. fiscal deficit as a percentage of GDP rose to 9.5% in 2021–22 (revised estimates)

   GDP2021 Fiscal Deficit

  4. RBI has not yet formally announced any “normalization” procedure, though absorption of excess liquidity was attempted by increasing the cut-off yield rate of variable rate reverse repo (VRRR) to 3.99%, and curtailing the government securities acquisition programme

   Variable Reverse Repo-rate

  5. inflation we are currently experiencing is transitory in nature due to supply chain disruptions and volatile energy and food prices

   Covid 2022 inflation reason

  1. Το δίκτυο αυτό το συντηρούσε έως τώρα η ΕΥΔΑΠ, αλλά πλέον θα κληθεί να πληρώσει για τη χρήση του, συν το γεγονός ότι πρόσφατα δέχθηκε να πληρώσει 157 εκατομμύρια ευρώ στο Δημόσιο για το αδιύλιστο νερό που πήρε μέσω αυτών των αγωγών κατά τα έτη 2013-2020.

   Ετσι ξεπουλούν τα ασημικά της χώρας: με αυυθαίρετους νόμους κ λογιστικές αλχημείες φεσώνουν τις Δημόσιες Επιχειρήσεις, καταστώντας τες προβληματικές, κ ύστερα αναζητούν ιδιώτη επενδυτή, φίλο τους και Άριστο, να τις αγοράσει σε τιμή ευκαιρίας.

  1. A.Smith, Έρευνα για τη φύση και τις αιτίες του πλούτου των Εθνών, Το Βήμα, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 2010.Σ. Λατούς, Το Στοίχημα της Απο-ανάπτυξης,Εκδόσεις Βάνιας, 2008.Ζ.Κ.Μισεά, Το Αδιέξοδο Άνταμ Σμιθ, Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2008.Κ.Πολάνυι, Ο Μεγάλος Μετασχηματισμός, Εκδόσεις Νησίδες , 2007.Τ.Χομπς, Λεβιάθαν, Εκδόσεις Γνώση, 2006.Γ.Βαρουφάκης, Θεωρία Παιγνίων, Εκδόσεις Gutenberg, 2007.N.Gr.Mankiw, M.P.Taylor, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Εκδόσεις Gutenberg, 2011.M.Ridley, Οι ρίζες της Αρετής, Εκδόσεις Καστανιώτης, 1998.Α.Σεν, Για την Ηθική και την Οικονομία, Εκδόσεις Καστανιώτη,2000.Ζ.Ζ.Ρουσώ, Πραγματεία Περί της Καταγωγής και των Θεμελίων της Ανισότητας ανάμεσα στους Ανθρώπους, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, 1999.Φ.Έγκελς, Η Καταγωγή της Οικογένειας, της Ατομικής Ιδιοκτησιας και του Κράτους, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, 2013.Ο Παπαλάνγκι, Οι Λόγοι του Φυλάρχου Τουιαβίι από το νησί Τιαβέα του Νότιου Ειρηνικού, Εκδόσεις Ύψιλον, 2010.Μ.Μπούκτσιν, Η Οικολογία της Ελευθερίας, Εκδόσεις Αντιγόνη, 2016.Μ. Σαντέλ, Τί δεν μπορεί να αγοράσει το χρήμα, Εκδόσεις Πόλις, 2016.

   Ενδιαφερουσα βιβλιογραφία για την οικονομία της ελευθερίας, του Χάρη Ναξακη,καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

  2. Προς την κατεύθυνση αυτή ήταν οι τελετές Πότλατς, που για αιώνες διοργάνωναν οι τροφοσυλλέκτες κυνηγοί της βορειοδυτικής ακτής της Αμερικής, στις οποίες κατέστρεφαν τα πλεονάσματα, δηλαδή αποσυσσώρευαν τον πλούτο.

   Σοκαριστική λύση στο πρόβλημα της ανισότητας: καταστροφή των πλεονασμάτων!

 13. Dec 2021
  1. the low rate of people continuing to blog after starting a blog

   Work on solving it with the fanclub "economy".

  1. 1 ευρώ θα παίρνετε από αμοιβή, 2 ευρώ θα σας τρώει ο πληθωρισμός. Θα γίνει της Βαϊμάρης…

   Η κοινή παρανόηση πως ο υψηλός πληθωρισμός == υπερπληθωρισμός. Οχι οτι θα ειναι ευκολο για την λαϊκή οικογενεια, ή οτι δεν θα γινουν εξεγερσεις.

  2. «Ανακάλυψα ότι δεν φταίνε οι μισθοί για τον πληθωρισμό»

   Επιτελους κ στα ελληνικα αρθρα για την αδικαιολόγητο φοβο των εργαζομένων για τον πληθωρισμο.

  1. Παρόμοιες είναι οι ιστορίες δεκάδων ακόμη δισεκατομμυριούχων που συναντάμε στη λίστα των 100 πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου. Ακόμη και αν οι γονείς τους δεν διέθεταν αμύθητες περιουσίες, σχεδόν όλοι μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον το οποίο τους διέκρινε από τη συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων του πλανήτη. Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Facebook (126 δισ. δολάρια), παραδείγματος χάριν, είχε τη δυνατότητα να σπουδάσει στην ιδιωτική ακαδημία Phillips Exeter (ετήσιο κόστος διδάκτρων 57.000 δολάρια), ενώ από τα 11 του χρόνια είχε τον προσωπικό του καθηγητή που του μάθαινε προγραμματισμό (γεγονός που προφανώς του έδωσε τον τίτλο του «παιδιού θαύματος» των υπολογιστών). Η μητέρα του Σεργκέι Μπριν (121.9 δισ. δολάρια) ήταν ερευνήτρια στη NASA, ενώ ο πατέρας του Γουάρεν Μπάφετ (105,2 δισ. δολάρια) ήταν μεγαλο-επενδυτής και γερουσιαστής επί σειρά ετών.

   Όσο για την κοινωνική κινητικότητα του Καπιταλισμου, πλεον ουτε να παντρυετείς τον πλούτο δεν γινεται, μονο να τον κληρονομήσεις.

 14. Nov 2021
  1. «Το ΤΑΙΠΕΔ δεν θα είναι σε θέση να επιστρέψει στη γενική κυβέρνηση τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία μεταβιβάσθηκαν σε αυτό και εάν διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι ένα περιουσιακό στοιχείο δεν μπορεί να πωληθεί στην τρέχουσα μορφή του, θα πωληθεί σε τεμάχια ή θα εκκαθαριστεί».

   Είναι ξεπούλημα!

  2. Διαβάζοντας κάποιος το άρθρο θα έβγαζε το συμπέρασμα ότι οι ιδιωτικοποιήσεις ήταν άγνωστες μέχρι τότε στην Ελλάδα. Αλλωστε κάπως έπρεπε να αυτοεπιβεβαιωθεί η γνωστή θεωρία περί «τελευταίας σοβιετικής Δημοκρατίας στην Ευρώπη», εμπνευστής της οποίας είναι ο Ι. Στουρνάρας. Κι όμως, μόλις τα δύο προηγούμενα χρόνια (2008 και 2009) η Ελλάδα είχε καταταγεί 4η και 5η αντίστοιχα μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. ως προς τα έσοδα από άμεσες και έμμεσες ιδιωτικοποιήσεις (2008: 3.093,53 εκατ. ευρώ – 2009: 1.313,78 εκατ. ευρώ).

   Ο μύθος της "Σοβιετιας"δεν φτιάχτηκε από την τυχαίους νεοφιλελέδες &/| ΧΑυγήτες?

  1. Ομως τα πλεονάσματα που διαμορφώθηκαν το 2015-18 (πλεόνασμα αποπληρωμής χρέους + υπερπλεόνασμα για το «μαξιλάρι») ήταν πολύ υψηλότερα: 11,5 από τα 20 δισ. που θα γλιτώναμε έγιναν υπερπλεόνασμα (πίνακας).

   Ο πινακας με τα υπερ-πλεονασματα του ΣΥΡΙΖΑ στην 4ετία 15-18,

  1. «Τα capital controls μέσα σε μια νομισματική ένωση είναι μία αντίφαση. Η ελληνική κυβέρνηση αντιτίθεται σε αυτή τη σκέψη», έγραψε σήμερα ο Γιάνης Βαρουφάκης

   Ακούγεται ειρωνικό το σχόλιο, σα να μην τον πολυπειράζει, αλλά δείχνει πως οι Ευρωπαίοι ειναι που αρνούνται τις αρχές τους.

  1. The climate catastrophe we're facing is the result of three issues, three processes.
   1. The tragedy of the commons, the free-rider problem
   2. Coordination (money is there)
   3. Capitalist beast eating up everything to survive.

   The first 2 are solvable - for the 3rd we need to reconsider [[property rights]].

  2. s now exalting in all of those subsidies and those bailouts and using that to even consolidate themselves even more than they did in 1933 and 1971.

   These are the big stops of capitalism during 20th century and beyond:

   • 1933: Roosvelt nationalized the gold from the private banks
   • 19171: Nixon dismantled [[Bretton Woods]]
   • 2007-2020: Lehman Brothers & #Covid19 crisis consolidated international capital
  3. no consultation with anyone. This is just the organized international capital saying here's the way we can rob people for the long term by imposing the kinds of extensive property rights which guarantee monopoly pricing opportunities, indefinitely.

   [[Chomsky]] rightly pints out that TRIPS is from the Uruguay round (which i never had hear before) the root of neoliberalism domination internationally.

  4. but it's also the question of property rights. [

   [[Varoufakis]] is very serious about [[property rights]], so it's [[communism]] without calling the cursed word :-)

  5. So the only way to do that, Yanis, is to manage capital mobility - trans-border capital flows -

   Because we cannot raise taxes to the rich anymore, since they shift their earnings to tax-heavens.

  1. so we're going to ask first who thinks capitalism albeit with tweaks and reforms is still the best economic system we've got so if you think that give us a wave

   It seems as if 80% raised their hands, believing that Capitalism if the best economic system, and very few raised hands, later, believing that a new economic system is needed. A bit reasonable, since it would cost thousands to enter the room, no?

  1. Γιατί λοιπόν να μην είμαι ελεύθερος να πουλήσω ή να αγοράσω από κάποιον ένα νεφρό; Γιατί η πορνεία να μην είναι ένα επάγγελμα σαν όλα τα άλλα, μια προσωπική υπηρεσία, που ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης καθορίζει την τιμή της; Γιατί να μην αποκτήσω ένα παιδί πληρώνοντας μια παρένθετη μητέρα; Γιατί να μην επιτρέπεται η χρήση εμβρύων για τη δημιουργία νέων καλλυντικών ή να μην χρησιμοποιήσουμε την γενετική μηχανική για να δημιουργήσουμε μωρά με προσχεδιασμένα χαρακτηριστικά; Επίσης γιατί να μην μπορεί ένας φυλακισμένος να αγοράσει την αναβάθμιση του κελιού του, ένας γιατρός να πουλάει έναντι μιας ετήσιας αμοιβής τη διαθεσιμότητα του τηλεφώνου του κι εμείς να διαθέτουμε το μέτωπό μας ως διαφημιστικό χώρο;

   Καλή συλλογή από neoliberal absurdities.

  1. A Human hour (HUR), denoted as ħ, here is defined as population-weighted all-countries average price of an hour (3600 SI seconds) of human labor in all economic sectors.
  1. Once it becomes clear that attention and praise can be garnered from organizing an attack on someone’s reputation, plenty of people discover that they have an interest in doing so.

   This is a whole new sort of "attention economy".

   This genre of problem is also one of the most common defenses given by the accused as sort of "boogeyman" meant to silence accusers. How could we better balance the ills against each of the sides in these cases to mitigate the broader harms in both directions?

  1. Παρεμπιπτόντως αυτή η τακτική οδηγούσε και σε πίεση για άλλα μέτρα που συνέβαλαν στη ύπαρξη υπερπλεονασμάτων. Άλλο αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

   Ομολογια Τσακαλώτου οτι συμπίεσαν εκτος ελεγχου τη Μεσαία Τάξη λόγω του μαρκαρισματος απο ΔΝΤ.

  1. In fact, says Resnick, the years ahead may produce a new form of communism - a system based on ownership of private property, stock markets and political freedom, but allowing workers to decide how the profits of their work are allocated.

   A.Resnick's idea about true communism as "people getting the profits":

   • private ownership
   • markets
   • freedom

   From this articleit's missingQ

   • what to do about the State?
   • what to do abpoiut big ownership (corporations)?
  1. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου από 745 εκατ. δολάρια προβλέπεται ότι θα φτάσει τελικά το τέλος του 1973 τα 2.600 εκατ. δολάρια, δηλαδή περίπου θα τετραπλασιασθεί»…

   Εμπορικό έλλειμα: x3

  2. Ήταν τόσο «τίμιοι» και αντικομφορμιστές όσο και οι τρεις βίλες του Παπαδόπουλου: Μια στο Ψυχικό, μία την Πάρνηθα και μια Τρίτη το Λαγονήσι (η τελευταία ήταν προσφορά του Ωνάση). Ήταν τόσο «πατριώτες» που – εκτός του μέγιστου εγκλήματος κατά της Κύπρου – το βοούν και οι ληστρικές συμβάσεις με «Litton», «Μακντόναλντ», «Τομ Πάππας» και «Ζήμενς» – πάντα η… «Ζήμενς». Ήταν τόσο θεομπαίχτες που έφτασαν να βουτάνε λεφτά ακόμα και από το… παγκάρι! Γνωστή η ιστορία με την ανέγερση του «θαυματουργού» (καθότι… αόρατος) Ναού του Σωτήρως. Μόνο από εκεί, από έναν προϋπολογισμό ύψους 450 εκατομμυρίων, φαγώθηκαν τα 400… 

   Μεγα-σκανδαλα της Χούντας (περα των σαπιων κρεάτων).

  3. Τα φορολογικά έσοδα από τις ναυτιλιακές εταιρείες μειώθηκαν από 109 εκατομμύρια δραχμές το 1968 σε 29 εκατομμύρια το 1972 (μείωση 73%!), περίοδος κατά την οποία ο ελληνικός στόλος αυξήθηκε κατά 16,7 εκατομμύρια τόνους.

   Εξωφρενικές Φοροαπαλαγες σε Εφοπλιστες.

  4. Σε έξι χρόνια οι χουντικοί έκαναν το χρέος 1,5 φορά µεγαλύτερο απ’ όσο είχε αυξηθεί σε διάστηµα 145 χρόνων!

   Χρέος: ~x3

  1. Μέσα σε αυτά τα «ιερά» σχέδια συντελέστηκε το θαύμα: είχαν εξαφανιστεί 406 εκατ. δρχ., φυσικά πέρασαν στις τσέπες των επιτήδειων, αρεστών και «ημετέρων» του καθεστώτος – στην υγεία των «κορόιδων».

   406εκ σκανδαλο με δωρεές πιστών και πολιτών φαγανε τα λαμόγια της Χούντας.

  1. Not feasible due to high cost, setup time, not variable enough, producing more waste power kWh. Unproven technology eliminating the prospect for cost reductions due to scaling manufacturing (chicken-egg}.

  1. Ακόμα, σημειώνουν το παράδοξο της αύξησης του ΑΕΠ κατά 2,7% το δ΄τρίμηνο του 2020, όταν στο μεγαλύτερο διάστημά του υπήρχε lockdown, συγκριτικά με το γ' τρίμηνο του ίδιου έτους, που αφενός  δεν ίσχυαν περιοριστικά μέτρα και αφετέρου στη διάρκειά του καταγράφηκαν τα όποια έσοδα από τον τουρισμό. 

   Η απάτη της ΕΛΣΤΑΤ εγινε το Οκτ-Δεκ 2020, οταν ξεκινησε δηλαδή το 2ο και μακρύτερο lockdown, και πραγματικά βγαζει μάτι.

  1. Η αναζωογόνηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας βρίσκεται στο στόχαστρο αμερικανικών εταιρειών με την υποστήριξη της Αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η Tesla έχει βάλει την Ελλάδα στους επενδυτικούς της προορισμούς, η Pfizer λειτουργεί hub στη Θεσσαλονίκη, η Microsoft θα ανοίξει data center στη χώρα μας, ενώ προετοιμάζεται να ακολουθήσει η Amazon Web

   Τι φυλάω για να δούμε τι από όλα αυτά θα υλοποιηθεί.

 15. Oct 2021
  1. There will be three billion gamers by next year, according to a Newzoo study. And as Loftus puts it: “People are going to need to wear something.”

   THIS is it - web 3 is making consumers mutiplicitous - opens marketts WITHIN games, subworlds that can be exploited / marketed to / fashion trends will sweep games, online subcultures (maybe) - people have markeable personas on and off the web, new context for targeted advertising / commerce.

   Will cannabalize physical economies?

   Accessorize for a zoom meeting - digital suits, etc digital costumes. Something to wear at digital concerts, in games; your Perona will not be birthed into the metaverse clothed, accessorized...

   Assets will be portable across platforms.

  1. When price is fixed, the market competes only on quality. The highest-quality providers can choose their clients, and may have waiting lists; the lowest-quality providers have to hustle hard not to fall out of the profession.

   Enter the client who doesn't want to wait for the best person; the wealthy person can shop around, or might offer a premium to skip a month-long waitlist? Price adjustment happens on both the demand & supply sides?

  2. The people are the judges of the laws and of plays; but they can never be the makers of them.

   Everybody wants all this accountability & responsibility, but nobody has the time / expertise; if division of labor specialization works in economic matters (broadly), does it also not work in matters of social organization & political economy?

  1. “A startup is an organization that scales. A creator is an individual that scales,”

   .creator economy

  2. Samir predicts that the next phase of the creator economy will focus on developing deep relationships with audiences.

   .creator economy

  1. Ο Ραντ σημειώνει επίσης στη πρώτη σελίδα ότι αφήνει κατά μέρος σε αυτό το έγγραφο «τη βαθύτερη ανησυχία ότι ο πρωταρχικός ρόλος των κυρίαρχων οικονομικών στην κοινωνία μας είναι να παρέχουν δικαιολογίες για μια εγκληματικά καταπιεστική, μη βιώσιμη και άδικη κοινωνική τάξη».

   Ταξική θεωρία πλέον μέσα και από την Fed (o Jeremy Rudd ειναι ανωτερος υπάλληλός της)!

  2. : «Ένα από τα κύρια αποτελέσματα (δεν θα πω τους σκοπούς) της ορθόδοξης παραδοσιακής οικονομικής ήταν… ένα σχέδιο για να εξηγήσουν στην προνομιούχα τάξη ότι η θέση της ήταν ηθικά σωστή και απαραίτητη για την ευημερία της κοινωνίας».

   Economists have been mostly brainwashed to believe that it is the wealthy that produce our planet's wealth.

  3. πό τα 24 άτομα από τα οποία εσείς πήρατε συνέντευξη στο νέο σας βιβλίο, Economics and the Left: Interviews with Progressive Economists.

   Συνεντευξεις οικονομολογων που αμφισβητούν το καπιταλιστικό καθεστώτος.

  1. NFTs are compatible with anything built using Ethereum. An NFT ticket for an event can be traded on every Ethereum marketplace, for an entirely different NFT. You could trade a piece of art for a ticket!

   There - opens up GIGANTIC barter economy possibilities - will shut out old middle men & create new ones - swap airline tickets / hotel reservations for concert tickets or memorabilia

  1. https://slate.com/culture/2011/08/cathy-n-davidson-s-now-you-see-it-do-the-young-really-rule-in-the-internet-era.html

   A very prescient article by Annie Murphy Paul from 2011. It doesn't review Davidson's book, so much as to take to task some of the underlying optimistic views of the magic of technology. If only we were able to better adapt and evolve to create the sort of changes in humanity to take advantage of the potential benefits that were assumed. Instead, much of the tech sector adapted instead to hijack our slowly evolving attention to benefit themselves.

   I wish we as a culture had had more of this sober sort of outlook about technology at the time.

   I'm now even more intrigued by Paul's new book: The Extended Mind: The Power of Thinking Outside the Brain, which is already in my reading queue.

   <small><cite class='h-cite via'> <span class='p-author h-card'>Annie Murphy Paul </span> in "@ChrisAldrich @amandalicastro @CathyNDavidson Chris, you may be interested in this review of "Now You See It" that I wrote . . . https://t.co/TnnbQ3NHWf" / Twitter (<time class='dt-published'>10/17/2021 10:25:52</time>)</cite></small>

  2. The digital age has brought all of us new and exciting tools that will surely continue to alter the way we learn and work. But focusing one’s attention, gathering and synthesizing evidence, and constructing a coherent argument are skills as necessary as they were before—in fact, more necessary than ever, given the swamp of baseless assertion and outright falsehood that is much of the Web. Some day not too far in the future, the digital natives may find themselves turning down the music, shutting off the flickering screen, silencing the buzzing phone and sitting down to do just one thing at a time.

   Very prescient for 2011!

  1. time as the new currency

   Marilyn Waring

   Time: The New Currency

   Women tend to be excluded from the national economy because their work is not paid and therefore not value or factored into the Gross Domestic Product of a nation. Money, then, is a mechanism for disempowerment.

  1. Dissuasion Engine (DE) attacks the wicked problem of excessive mass online consumption, and the social and environmental costs it produces for future humans, species and the earth itself.
  1. According to addiction expert Dr Anna Lembke, smartphones are making us dopamine junkies. So how do we beat our digital dependency?

   Attention to Intention

   Resonance with the topic for the next World Weavers group conversation on Saturday, October 23: Shifting from an attention economy to an intention economy.

  1. On Saturday, October 9, after our World Weavers conversation on the topic Matter is Derivative of Consciousness, I was exploring Value Village, a thrift store in Chilliwack, with my wife, Jayne. I came across a book that fits with the theme for our World Weavers conversation on October 23: Shifting from an attention economy to an intention economy.

   Sacred Economics

   By Charles Eisenstein

   Sacred money, then, will be a medium of giving, a means to imbue the global economy with the spirit of the gift that governed tribal and village cultures, and still does today wherever people do things for each other outside the money economy.

   Sacred Economics describes this future and also maps out a practical way to get there. Long ago I grew tired of reading books that criticized some aspect of our society without offering a positive alternative. Then I grew tired of books that offered a positive alternative that seemed impossible to reach: “We must reduce carbon emissions by 90 percent.” Then I grew tired of books that offered a plausible means of reaching it but did not describe what I personally, could do to create it. Sacred Economics operates on all four levels: it offers a fundamental analysis of what has gone wrong with money; it describes a more beautiful world based on a different kind of money and economy; it explains the collective actions necessary to create that world and the means by which these actions come about; and it explores the personal dimensions of the world-transformation, the change in identity and being that I call “living in the gift.”

   (Page XIX)